EN

SE Zdenačka farma

U tvrtki Zdenačka farma d.o.o., u Velikim Zdencima, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 291,84 kW na DC strani elektrane i 260 kW u pretvaračima na AC strani.

Elektrana se nalazi u paralelnom režimu rada s javnom elektroenergetskom mrežom. Proizvedena električna energija se primarno troši na farmi, a višak se isporučuje u mrežu. Očekivana proizvodnja elektrane je 304.995 kWh/god.

Ukupna vrijednost projekta je 273.884,88 EUR (2.063.585,63 kn) bez PDV-a.

Ukupna ugovorena godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne prema proračunu iznosi 161.801 kWh, odnosno 51.830,38 EUR (390.516,00 kn) bez PDV-a.

Period povrata investicije je 2 godine i 9 mjeseci. Projekt je završen u siječnju 2023. godine.

Fotogalerija

Slika