EN
SE Zdenka

SE Zdenka

U tvrtki Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o., u Velikim Zdencima, izveden je projekt izgradnje fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju SE Zdenka, snage 2.111,67 kW na DC strani i 1934,00 kW na AC strani.

Elektrana se nalazi u paralelnom režimu rada s javnom elektroenergetskom mrežom. Proizvedena električna energija se primarno troši na lokaciji, a višak se isporučuje u mrežu. Očekivana ukupna proizvodnja elektrane je 2.223.006 kWh/godišnje.

Predviđene energetske uštede iznose 1.507.194 kWh/godišnje, a smanjenje emisije CO2 bit će 521.984 kg/godišnje.

Ukupna vrijednost projekta je 1.888.716,60 EUR bez PDV-a.

Ukupne godišnje uštede iznose 402.419,27 EUR bez PDV-a.

Period povrata investicije je 2 godine i 4 mjeseca.

Projekt je završen u ožujku 2023. godine.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika