EN
SE Kutjevo

SE Kutjevo

U tvrtki Kutjevo d.d., na lokacijama PJ Sjemenarstvo (snage 276 kW) i PJ Vinogradarstvo (snage 442 kW), izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.
 
Ukupna vrijednost projekta je 3.881.629,82 kn bez PDV-a.
 
Modelirana proizvodnja fotonaponskih elektrana (PJ Sjemenarstvo i PJ Vinogradarstvo) na godišnjoj razini iznosi 831.841 kWh od čega se 474.470 kWh/god troši na lokaciji (ušteda energije), a 357.371 kWh/god predaje u mrežu. Godišnja ušteda iznosi 507.497,54 kn bez PDV-a.
 
Period povrata investicije je 3 godine i 10 mjeseci. Projekt je završen u rujnu 2021. godine.