EN
Sunčane elektrane za vlastitu potrošnju SE Granolio na lokacijama Mlin Kopanica i Mlin Farina puštene u rad
Sunčane elektrane za vlastitu potrošnju SE Granolio na lokacijama Mlin Kopanica i Mlin Farina puštene u rad
Završen investicijski ciklus od 4,6 milijuna € u sunčane elektrane za vlastitu potrošnju kod kupaca HEP-a koji se je provodio po ESCO modelu.
29.03.2023.
VIŠE