EN

SE Dupin

U tvrtki Dupin d.o.o., u Zagrebu, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 60,48 kWp u FN panelima i 50 kW u izmjenjivačima.

Ukupna vrijednost projekta je 406.059,48 kn bez PDV-a. Godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne energije iznosi 42.023 kWh, viškovi u proizvodnji iznose 20.578 kWh, odnosno ukupna ušteda (istovremena proizvodnja i potrošnja + viškovi) iznosi 45.321,68 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 7 godina. Projekt je završen u prosincu 2020. godine.

Fotogalerija

Slika