EN
Konzalting usluge za energetsku učinkovitost

Konzalting usluge za energetsku učinkovitost

Snimanje termovizijskom kamerom

U sklopu usluge utvrđujemo postojeće stanje objekta, pronalazimo mjesta toplinskih mostova i propuštanja toplinske energije te prikupljamo podatke za daljnje izračune i proračune u svrhu predviđanja efekta sanacije. Vršimo kontrolu i mjerenje pregrijavanja komponenata na pokretnim i nepokretnim dijelovima sustava. HEP ESCO ima certificirane stručnjake za snimanje termovizijskom kamerom.
 

Mjerenje i verifikacija ušteda prema IPMVP  Protokolu

Transparentno izvještavanje o energetskim uštedama od vitalne je važnosti za prihvaćanje ponude energetske učinkovitosti. Međunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju učinka (IPMVP) pruža  okvir za definiranje transparentnosti prikupljanjem najboljih praksi diljem svijeta na način da se mogu izvještavati rezultati koji će biti prepoznati diljem svijeta. Pridržavajući se  IPMVP preporuka, aktivnosti Mjerenja i verifikacije (M&V) mogu dovesti do izvješća s uštedama koje se mogu provjeriti i dokazati. Mogućnosti i metode prema Međunarodnom protokolu za mjerenje i verifikaciju (IPMVP)  uspješno su primijenjene na tisućama projekata i programa, velikih i malih, u desetinama zemalja, korištenjem  velikog raspona tehnika energetske učinkovitosti. U HEP ESCO timu je i osam stručnjaka certificiranih za mjerenje i verifikaciju ušteda prema IPMVP-u.
 

Gospodarenje energijom

Gospodarenje energijom prvenstveno je usmjereno prema definiranju ključnih pokazatelja potrošnje energije i uspostavi odgovarajućih korelacija s potrošnjom energije, što  podrazumijeva strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima. To znači pratiti potrošnju energije na unaprijed definiran način tako da u svakom trenutku znamo  gdje trošimo energiju, kako trošimo energiju, koje energente trošimo, koliko energije trošimo, tko je zadužen za gospodarenje energijom i kako gospodariti s energijom. 
 

Optimizacija potrošnje energije

Kroz ovu uslugu korisnik može optimizirati potrošnju energije unutar postojećeg budžeta, na način da uvidom u stanje i rad sustava, smanjuje operativne troškove i oslobađa financijska sredstva za druge namjene. Ugovor o optimizaciji  potrošnje energije na objektu korisniku omogućuje ostvarivanje ušteda uz minimalne investicijske zahvate koje poduzima HEP ESCO. Cjelokupna ulaganja otplaćuju se iz  uštede u potrošnji energije, dok se ušteda može dijeliti s korisnikom. Na temelju stečenog iskustva HEP ESCO može osigurati učinkovitu optimizaciju troškova, a visina uštede ovisi o mogućnostima postojeće opreme i stanju objekta.