EN
SOCIALWATT

SOCIALWATT

Projekt SocialWatt u sklopu programa Obzor 2020  fokusira se na razvoj inovativnog programa za ublažavanje energetskog siromaštva u Europi.

Više od 50 milijuna Europljana pogođeno je nekim oblikom energetskog siromaštva. Niski prihodi i loša toplinska izolacija zgrada obično su u korijenu problema, stoga mjere energetske učinkovitosti na razini kućanstva i korištenje obnovljivih izvora energije mogu biti sredstva za ublažavanje energetskog siromaštva.

SocialWatt ima za cilj pomoći zemljama EU da razviju, testiraju i usvoje inovativni program ublažavanja energetskog siromaštva diljem Europe.
U kontekstu članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti, projekt će razviti nove alate za pružanje potpore komunalnim tvrtkama i opskrbljivačima energijom u donošenju odluka za postizanje energetskih i ekonomskih ušteda. Razvijeni alati će omogućiti komunalnim tvrtkama i opskrbljivačima energijom da prepoznaju energetsko siromaštvo među svojim kupcima, analizu i planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva te nadzor provedbe istih.

Informacije o projektu:
ID ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 845905
Datum početka: 1. rujna 2019.
Datum završetka: 31. ožujka 2023.
Financirano:
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.3.1.
Ukupni proračun: € 1.998.297,50
EU sredstva: € 1.998.297,50

Koordinator: INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (EL)

Partneri na projektu (13): INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY STICHTING (NL), REGULATORY ASSISTANCE PROJECT (BE), E7 ENERGIE MARKT ANALYSE (AT), ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA SA (RO), ELECTRICITE DE FRANCE (FR9), NATURGY ENERGY GROUP SA (ES), ELECTRICITY SUPPLY BORD (IE), PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (EL), CEZ VANZARE SA (RO), SIA FORTUM JELGAVA (LV), HEP ESCO DOO (HR), EVISO SRL (IT), OSTERREICHISCHE CARITASZENTRALE (AT)
 
https://cordis.europa.eu/project/id/84590

https://www.socialwatt.eu/hr