EN
 ESCO Monitor®  računalno-poslovni sustav za gospodarenje energijom

ESCO Monitor® računalno-poslovni sustav za gospodarenje energijom

ESCO Monitor® je računalna aplikacija koja može služiti kao potpora optimizaciji potrošnje energije koja se pruža u okviru usluge sustavnog gospodarenja energijom te je koristan alat kod uvođenja sustava gospodarenja energijom prema normi ISO 50001.Uvođenje daljinskog očitanja omogućuje mjerenje u skoro realnom vremenu, kao i verifikaciju ponuđenih mjera te optimalno upravljanje objektima i postrojenjima za ostvarenje ušteda u energiji i vodi. Sustav je modularan te primjenjiv za javne i privatne korisnike. Klijenti HEP ESCO-a će korištenjem ESCO Monitora® biti u mogućnosti sustavno pratiti dinamiku potrošnje energenata za ponuđene usluge.
 
Korištenje ESCO Monitora® kroz ugovorni odnos omogućava korisniku uvid u potrošnju (praćenje u skoro realnom vremenu), analizu i planiranje potrošnje, nadzor kao i rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije i vode (primjerice, u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja).
 
 

ESCO Monitor® pruža potporu u planiranju potrošnje i ostalih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te donošenju odluka kad je u pitanju primjerice, ulaganje u sustav opskrbe energijom i investicijski zahvati za povećanje energetske učinkovitosti i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda.
 
ESCO Monitor® je namijenjen javnom i privatnom sektoru (industrija, hotelijerstvo, poslovni objekti, trgovački lanci…), bolnicama, tvrtkama i stručnjacima za upravljanje građevinama te ESCO tvrtkama.
 
ESCO Monitor® se može koristiti u: zgradama, javnoj rasvjeti, industrijskim postrojenjima i sustavima opskrbe energijom, uključujući obnovljive izvore energije.
 
Brojne su koristi za klijente - korisnike ESCO Monitora® i to: pregled mjernih mjesta, mogućnost generiranja planova potrošnje, olakšano planiranje i donošenje odluka o provedbi pojedinih mjera energetske učinkovitosti te mogućnost mjerenja i verifikacije sukladno Međunarodnom protokolu zamjerenje i verifikaciju učinka (IPMVP).

HEP ESCO može pomoći u odabiru najboljeg rješenja za potrebe klijenta, bilo da je riječ o isporuci pravodobnih i točnih podataka o potrošnji energije i vode ili o optimizaciji na temelju njih. Iskustva pokazuju da je praćenjem i analizom potrošnje energije moguće ostvariti uštede od 5-10%.


Analitika
 
Primjena ESCO Monitora® je financijski dostupna i povoljna, a omogućuje dubinsku informaciju o ponašanju sustava te može pridonijeti donošenju ispravne odluke o izboru primjena mjera energetske učinkovitosti.