EN

Usporedba različitih modela financiranja


Klasični tip investiranja u projekteKod klasičnog vođenja projekta, klijent preuzima financijski rizik kao i ugovaranje radova i nadgledanje tijeka projekta.
 


ESCO model investiranja u projekte


 
 
Kod ESCO modela, ESCO tvrtka vodi kompletan projekt te preuzima financijski i tehnički rizik.

 

ESCO / EPC model investiranja u projekte

 Kod ESCO/EPC modela, ESCO tvrtka vodi kompletan projekt, preuzima financijski i tehnički rizik, troškove osiguranja, bankovnih garancija i održavanja te garantira uštede koje su stvarne, mjerene i verificirane.

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.