EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori

UPRAVA

Direktor Društva
Željko Jelačić, dipl. ing., univ. spec. oec.
infohepesco@hep.hr
 


DIREKTORI SEKTORA
 
Sektor za pripremu i provedbu ESCO projekata
Ivan Lovrić, dipl. ing. stroj.
infohepesco@hep.hr
 
Sektor za sustavno gospodarenje energijom
dr. sc. Miroslav Kovačec, dipl. ing. stroj.
infohepesco@hep.hr
 
Sektor za međunarodnu suradnju, edukaciju i marketing
Sandra Magajne, prof.
infohepesco@hep.hr
 
Sektor za financijske i pravne poslove
 
infohepesco@hep.hr