EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori

UPRAVA:
 
Direktor:
Željko Jelačić, dipl. ing., univ. spec. oec.

 
Sektori:
 
Sektor za pripremu i provedbu ESCO projekata
 
Sektor za financijske i pravne poslove
 
Sektor za međunarodnu suradnju, edukaciju i marketing

Sektor za sustavno gospodarenje energijom

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.