EN
Energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje

Energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje

Energetski pregledi građevina

Energetski pregled je dokumentirani postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije i kao takav predstavlja prvi korak ka energetskoj obnovi. Detaljan energetski pregled uključuje detaljnu energetsku analizu svih građevinskih i tehničkih sustava u zgradi.

Popis detaljnih energetskih pregleda koje je HEP ESCO obavio možete pogledati ovdje.
 

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskom pregledu i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba.

HEP-ESCO d.o.o. je, prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa UP/I-360-02/11-18/4;URBROJ:531-01-11-5) od 16. ožujka 2011. godine, ovlaštena tvrtka za provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, zgrada sa složenim tehničkim sustavima koji se odnose na strojarske i elektrotehničke sustave te na sustave automatskih reguliranja i upravljanja zgradama.

Popis objekata za koje je HEP ESCO izdao certifikat možete pogledati ovdje