EN
 SUNSHINE

SUNSHINE

HEP ESCO je u suradnji s još 14 tvrtki iz Europe, u veljači 2013. godine započeo provedbu SUNSHINE projekta. Projekt SUNSHINE razvija inovativne digitalne servise koji uključuju procjenu potrošnje energije, implementaciju nadzora nad potrošnjom, energetsku pred-certifikaciju i uspostavu kontrole potrošnje energije na temelju vanjske temperature, podupirući tako energetsku učinkovitost zgrada i javne rasvjete.

Riječ je o Projektu iz Programa CIP-ICT-Policy Support Programme (Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija), koji je Europska komisija pokrenula je u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP).
 
Puno ime projekta je: Smart UrbaN Services for Higher eNergy Efficiency ('Pametne urbane usluge za povećanje energetske učinkovitosti').
 
Kao pilot zgrade na projektu HEP ESCO je odabrao zgrade u vlasništvu HEP-a d.d.:  HEP Upravnu zgrada, Kupska 4, Zagreb,  HEP Upravnu zgrada,  Ulici grada Vukovara 37, Zagreb, Upravna zgrada HEP-Toplinarstva, Miševečka 15a, Zagreb, HEP ODS-Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, HEP ODS-Elektra Zagreb, Izidora Kršnjavoga 3, HEP ODS-Elektra Split, Poljička cesta bb, HEP ODS Elektra Križ, Trg Sv. Križa 7, HEP ODS Elektra Varaždin, Kratka 3, HEP ODS Elektroprimorje, Viktora Cara Emina 2, Rijeka HEP restoran u Ulici grada Vukovara 37, Zagreb  te vanjska rasvjeta HEP Toplinarstva u Miševečkoj 15a, Zagreb.
 
Podaci dobiveni uz financiranje od strane EU fonda kasnije se mogu koristiti za projekte, a koje će HEP ESCO implementirati na zgradama HEP-a d.d.

Ukupna vrijednost projekta je 4.629.520,00 EUR, a sufinanciran od strane EU fondova je 50%.

Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. veljače 2013. godine do 28.veljače 2016. 

Partneri na projektu: GRAPHITECH, GL, GIST, INFOTN, SGIS, C3L,  ESADE, URBA,  UIRS, METGRID,  TNET, EPSILON, GEOSYS, SET  i HEP ESCO.

Web stranica projekta:  www.sunshineproject.eu