EN
SE Valipile - Valipile Istra

SE Valipile - Valipile Istra

U tvrtki Valipile d.o.o., na lokaciji Sv. Petar u Šumi, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 1.108 kW.

Ukupna vrijednost projekta je 6.154.354,60 kn bez PDV-a. Proizvodnja sunčane elektrane na godišnjoj razini iznosi 1.211.761 kWh od čega se 1.069.053 kWh/god troši na lokaciji (ušteda energije), a 142.708 kWh/god predaje u mrežu. Ukupna godišnja ušteda iznosi 913.249,55 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 7 godina. Projekt je završen u studenom 2020. godine.


Foto izvor: Google Earth