EN
SE Koestlin

SE Koestlin

U tvrtki Koestlin d.d., u Bjelovaru, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 924 kWp.

Ukupna vrijednost projekta je 3.756.358,04 bez PDV-a.
 
Godišnja ušteda prema modelu proizvodnje elektrane i modelu istovremene potrošnje proizvedene električne energije prema proračunu iznosi 765.696 kWh, viškovi u proizvodnji iznose 204.787 kWh, odnosno ukupna ušteda (istovremena proizvodnja i potrošnja + viškovi) iznosi 667.433 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 5 godina i 8 mjeseci. Projekt je završen u prosincu 2021. godine.