EN
TRAP-EE

TRAP-EE

Glavni cilj projekta TRAP-EE je izobrazba osoba odgovornih za održavanje zgrada o provedbi mjera energetske učinkovitosti.

Projekt ima 4 osnovna cilja:
  • Prijenos već razvijenih materijala i programa izobrazbe jednog od partnera konzorcija (energie bewusst Kärnten) na ostale partnere u konzorciju (IRL UL, GOLEA, STŠ i HEP ESCO).
  • Razvoj obrazovnih programa koji će biti zasnovani na inovativnom modelu temeljenom na radnom iskustvu.
  • Evaluacija razvijenih obrazovnih programa u Sloveniji i Hrvatskoj u tri različita segmenta unutar zgrada javnog sektora.
  • Integracija razvijenih obrazovnih programa, unutar obrazovnih institucija i programa cjeloživotnog učenja u području provedbe energetske učinkovitosti u zgradama u Sloveniji i Hrvatskoj.

Puni naziv projekta je: TRAining Personnel  towards operational Energy Efficiency of the buildings („Izobrazba osoblja za provedbu energetske učinkovitosti u zgradama“).

Projekt se financira u okviru 'Program za cjeloživotno učenje' (Lifelong Learning Programme), potprograma 'Leonardo da Vinci', aktivnost 'Prijenos informacija' koji se odnosi na strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a osmišljen je tako da svojim aktivnostima potiče razvoj znanja, vještina i kvalifikacija svih sudionika.

Ukupna vrijednost projekta je 150.579,52 EUR, od čega se 75% sufinancira od strane EU fondova.

Trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno od 1. listopada 2013.  do 31. ožujka 2015. 

Partneri na projektu: Inovacijski razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (Slovenia), HEP ESCO (Croatia), Energie bewusst Kärnten (Austria), Goriška lokalna energetska agencija, Nova gorica (Slovenia), Srednja tehniška škola Koper (Slovenia).

http://trap-ee.eu/