EN

SE Valipile - Plodovi rada

U tvrtki Plodovi rada d.o.o., na lokaciji Jakovići, izveden je projekt izgradnje fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju snage 137,7 kWp.

Ukupna vrijednost projekta je 2.711.734,70 kn bez PDV-a. Proizvodnja elektrane na godišnjoj razini iznosi 165.232 kWh od čega se 57.400 kWh/god troši na lokaciji (ušteda energije), a 107.822 kWh/god predaje u mrežu. Ukupna godišnja ušteda iznosi 75.390,55 kn bez PDV-a.

Period povrata investicije je 7 godina. Projekt je završen u prosincu 2020. godine.