EN
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) je u sklopu dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz programa Fonda solidarnosti EU „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“  potpisao  s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja niz ugovora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.
 

Sanacija šteta nastalih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

 

U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru (Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, referentna oznaka: FSEU.2021.ENERGETIKA.MINGOR) HEP ODS d.o.o. podnio je 14 prijava, te temeljem istih potpisao 14 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.
 
Navedenim ugovorima obuhvaćeni su objekti distribucijskog područja Elektre Zagreb (41 objekt) stradali u potresu koji je pogodio šire područje Zagreba dana 22.ožujka 2020. godine.
 
Ukupan iznos ugovorenih bespovratnih sredstava je 1.001.672,80 €, s rokom realizacije do 30. studenoga 2022. godine.
 
Dodacima ugovorima iz studenog 2022. godine, a sukladno Odluci Komisije od 19. svibnja 2022. C(2022) 3433 o izmjeni Provedbene odluke Komisije C (2020) 8713 o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije, razdoblje prihvatljivosti troškova produljeno je do 30. lipnja 2023.
 

Sanacija šteta nastalih potresom na području Banovine

 
U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru (Sanacija šteta nastalih potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Sisačko-moslavačke županije, referentna oznaka: FSEU.2022.ENERGETIKA.MINGOR, HEP ODS d.o.o. podnio je 7 prijava, te temeljem istih potpisao 7 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 
Navedenim ugovorima obuhvaćeni su objekti distribucijskog područja Elektre Sisak stradali u potresima dana 28 i 29. prosinca 2020. godine: 213 transformatorskih stanica 20/0,4 kV, pojna transformatorska stanica 110/20 kV iz koje se napaja cjelokupno područje grada Petrinja, zamjena energetskog transfomatora 110/20 kV u Glini, 23 srednjenaponske mreže, 38 niskonaponskih mreža, te priključci stambenih objekata za privremeni smještaj stradalnika potresa na području Sisačko-moslavačke županije.
 
Ukupan iznos ugovorenih bespovratnih sredstava je 18.325.006,86 €, s rokom realizacije do 30. lipnja 2023. godine.