EN
Modernizacija hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže

Modernizacija hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže

Projekt „Modernizacija hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže“ u vrijednosti od 286 milijuna eura od kojih su 156 milijuna eura bespovratna sredstva iz NPOO-a, obuhvaća financiranje modernizacije i digitalizacije elektroenergetskog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način moći prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora.

HEP ODS provedbom projekta planira ulaganje u modernizaciju dalekovoda i pripadajuće infrastrukture unutar Natura 2000 područja te zamjenu postojećih i izgradnju novih dionica podmorskih kabela u distribucijskoj mreži za napajanje otoka. Projekt uključuje proširenje napredne mreže na područja s razvojnim posebnostima kao što su otoci i mjesta s malim brojem korisnika, trenutačno udaljena od mreže.

Cilj projekta je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta u elektroenergetskoj distribucijskoj mreži za prihvat većih količina energije iz obnovljivih izvora uz očuvanje okolišnih i klimatoloških specifičnosti na području RH, s naglaskom na područja Natura 2000.

Ugovor između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. sklopljen je 14. veljače, a sufinancira se  iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Trajanje provedbe projekta je do 30. lipnja 2026. godine.