EN
Projekt Life Danube Free Sky

Projekt Life Danube Free Sky

Projekt je službeno započeo 1. rujna 2020. godine te je odobreno financiranje iz programa LIFE Europske unije. Tijekom planiranih pet godina provedbe projekta, 15 partnera iz sedam zemalja razvit će snažnu suradnju i primijeniti najučinkovitija rješenja kako bi se spriječile navedene egzistencijalne prijetnje pticama. Nakon tog razdoblja primjenom zaštitnih mjera na dalekovodima povećat će se uočljivost vodiča pticama na više od 245 km dionica dalekovoda najvišeg prioriteta. Također, više od 3200 najopasnijih stupova dalekovoda unutar područja obuhvaćenog projektom bit će prilagođeno kako bi se osigurala sigurnost ptica.
 
Na području Hrvatske,  projekt „LIFE Danube Free Sky“ realizirat će tri partnera – Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.) i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS d.o.o.). JUPP Kopački rit kao koordinator projekta osigurat će praćenje i istraživanje stradavanja ptica prije i nakon primjene zaštitnih mjera na elektroenergetskoj infrastrukturi koja je identificirana kao ugroza pticama te predložiti mjere za poboljšanje uvjeta  reprodukcije i opstanka ptica, posebno ugroženih ciljnih vrsta. Zaštitne mjere na elektroenergetskoj infrastrukturi provest će operatori prijenosnog odnosno distribucijskog sustava, HOPS  i HEP ODS. Glavni rezultat projekta bit će značajno smanjenje te dijelom potpuna eliminacija prijetnje elektrokucije i kolizije na elektroenergetskoj infrastrukturi na širem području Parka prirode Kopački rit, kao jednog od ornitološki najznačajnijih područja u Hrvatskoj.
 
Realizacija projekta podijeljena je po aktivnostima, a u sklopu projekta HEP ODS nositelj je  sljedećih aktivnosti:
  •  Izrada plana monitoringa (stručna podrška u pripremi monitoringa vodova). Za provedbu ove aktivnosti u Hrvatskoj odgovorna je Javna ustanova Park prirode Kopački rit. 
  • Sprječavanje kolizije ptica na nadzemnim vodovima (ugradnja 500 divertera za ptice)
  • Zaštita ptica od elektrokucije na nadzemnim vodovima (rekonstrukcija 450 stupnih mjesta korištenjem izoliranog vodiča, ugradnja zaštitne opreme za ptice na 96 stupnih transformatorskih stanica). 
 
Trajanje projekta odnosi se na razdoblje od 1. rujna 2020. do 28. veljače 2026., a njegova ukupna vrijednost je 6,636,170.00 eura, od toga 4,977,125.00 eura bespovratnih sredstava EU fonda LIFE.
 
Ukupna vrijednost projekta dodijeljena HEP ODS-u iznosi 613.256,00 EUR, udio koji financira EU iznosi 459.942,00 EUR (75% ukupnih dopustivih troškova projekta), dok HEP ODS sufinancira iznos od 153.314,00 EUR (25% ukupnih dopustivih troškova projekta).