EN
BigEVdata

BigEVdata

Svrha projekta bigEVdata bila je razviti inovativno cjelovito rješenje koje integrira big-data modeliranje ponašanja i navika potrošača (korisnika) infrastrukture punionica i omogućuje efikasnost uporabe i upravljanja mrežom punionica za električna vozila.

Sustav se sastoji od skupa inteligentnih funkcionalnosti koje podižu efikasnost korisnika, kroz funkcionalnosti grupiranja, analize i klasifikacije klijenata i članova tima, personalizirane preporuke ovisne o kontekstu te geoprostorne analize i preporuke. Sustav uključuje prediktivne analitičke metode kojima se korisniku omogućuje automatizirano otkrivanje znanja u skupu podataka o klijentima (njihovim navikama i geoprostornoj lokaciji), personalizirane preporuke za poboljšanje poslovanja (uspješnosti obrade klijenata) te analize i otkrivanje anomalija u podacima i navikama.

Ciljane skupine na koje je projekt imao utjecaja su kako slijedi:
  • Pružatelji usluge punjenja vozila – e-mobilnosti
  • Proizvođači softvera za upravljanje infrastrukturom za punjenje električnih vozila
  • Regulatori
  • Proizvođači električnih vozila
  • Operatori za upravljanje infrastrukturom za punjenje
  • Znanstvena zajednica
  • Šira zajednica, građani
HEP d.d. je nositelj projekta, a partneri na projektu su Fakultet elektronike i računarstva te tvrtka NEOS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta je 19.726.245,05 kn, a ukupno prihvatljivi troškovi iznose 19.723.414,45 kn, od čega je 11.157.724,40 kn sufinancirano sredstvima EU. Projekt je započeo u ožujku 2018. te je završio u veljači 2022.