EN
Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža

Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. provodi „Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža koji se odnosi na modernizaciju dijela elektrodistribucijske mreže u Hrvatskoj.
 
Projektom se ulaže u tri funkcionalna područja napredne elektrodistribucijske mreže: napredna mjerna infrastruktura, razvoj i optimizacija konvencionalne mreže te automatizacija srednjonaponske mreže, a provodi se u pet (od ukupno 21) distribucijskih područja HEP ODS-a: Elektra Zagreb, Elektroslavonija Osijek, Elektrodalmacija Split, Elektra Zadar i Elektrojug Dubrovnik.
 
Ciljevi projekta su povećanje učinkovitosti distribucije električne energije, povećanje pouzdanosti napajanja i povećanje broja korisnika s pristupom naprednoj mreži.
 

Projekt obuhvaća tri projektne aktivnosti:

Napredna mjerna infrastruktura

  • ugradnja 6.125 sumarnih brojila i ugradnja naprednih mjernih uređaja kod 24.000 krajnjih kupaca.

Razvoj i optimizacija konvencionalne mreže

  • zamjena 449 postojećih transformatora 10(20)/0,4 energetski učinkovitim transformatorima (distribucijski transformatori sa smanjenim gubicima prema Uredbi EC (EU) br. 548/2014.).

  Automatizacija srednjonaponske mreže

  • ugradnja 670 rastavnih sklopki s komunikacijskom opremom u funkciji automatizacije i rekonfiguracije nadzemnih SN vodova te automatizacija SN postrojenja kabelske mreže ugradnjom 167 upravljivih sklopnih blokova.

Ukupna vrijednost projekta je 176,83 milijuna kuna, a čak 149,95 milijuna kuna, odnosno 85 posto, čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Specifičnog cilja 4d1.

Razdoblje provedbe projekta je od 24. svibnja 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine. Projektu je odobreno produljenje te je novo razdoblje provedbe projekta do 30. studenog 2023. 
 
Više: www.naprednemreze.hr