EN
Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža

Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. provodi „Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža koji se odnosi na modernizaciju dijela elektrodistribucijske mreže u Hrvatskoj.
 
Projektom se ulaže u tri funkcionalna područja napredne elektrodistribucijske mreže: napredna mjerna infrastruktura, razvoj i optimizacija konvencionalne mreže te automatizacija srednjonaponske mreže, a provodi se u pet (od ukupno 21) distribucijskih područja HEP ODS-a: Elektra Zagreb, Elektroslavonija Osijek, Elektrodalmacija Split, Elektra Zadar i Elektrojug Dubrovnik.
 
Ciljevi projekta su povećanje učinkovitosti distribucije električne energije, povećanje pouzdanosti napajanja i povećanje broja korisnika s pristupom naprednoj mreži.
 

Projekt obuhvaća tri projektne aktivnosti:

Napredna mjerna infrastruktura

  • ugradnja 6.125 sumarnih brojila i ugradnja naprednih mjernih uređaja kod 24.000 krajnjih kupaca.

Razvoj i optimizacija konvencionalne mreže

  • zamjena 449 postojećih transformatora 10(20)/0,4 energetski učinkovitim transformatorima (distribucijski transformatori sa smanjenim gubicima prema Uredbi EC (EU) br. 548/2014.).

  Automatizacija srednjonaponske mreže

  • ugradnja 670 rastavnih sklopki s komunikacijskom opremom u funkciji automatizacije i rekonfiguracije nadzemnih SN vodova te automatizacija SN postrojenja kabelske mreže ugradnjom 167 upravljivih sklopnih blokova.

Ukupna vrijednost projekta je 176,83 milijuna kuna, a čak 149,95 milijuna kuna, odnosno 85 posto, čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Specifičnog cilja 4d1.

Razdoblje provedbe projekta je od 24. svibnja 2018. godine do 31. prosinca 2022. godine.
 
Više: www.naprednemreze.hr