EN
Registar ugovora HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.

Registar ugovora HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, za društvo HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.
 

GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi

2013. PDF PDF
2012. PDF PDF

Od 1. srpnja 2013. društvo posluje po modelu neovisnog operatora prijenosnog sustava (ITO model), kao Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (skraćeno HOPS d.o.o.)