EN
Prethodno savjetovanje čl.198

Prethodno savjetovanje čl.198

Od 1. siječnja 2017. godine, stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), sukladno članku 198. stavak 3. uvodi se obveza prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dijela dokumentacije o nabavi u otvorenim ili ograničenim postupcima javne nabave radova te u postupcima javne nabave usluga i robe velike vrijednosti.
 
Informacije o prethodnim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pripadajući dokumenti objavljuju se na službenim internetskim stranicama HEP-a u aplikaciji nabava.hep.hr.