EN
Registar ugovora

Registar ugovora

U skladu s odredbama članka 7. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/2020) Registar ugovora objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Registru se može pristupiti na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.