EN
Cijene i tarifni modeli

Cijene i tarifni modeli

Za kupce toplinske energije iz kategorije kućanstvo na području gradova Zagreba, Osijeka, Siska, Velike Gorice, Samobora i Zaprešića, spojene na toplinske sustave HEP-Toplinarstva d.o.o. primjenjuju se tarifne stavke ovisno tipu toplinskog sustava (centralni, zatvoreni ili samostalni), distribucijskom području i ugovorenom opsegu usluga.

Više o cijenama toplinske enegije možete vidjeti ovdje