EN
Cijene

Cijene

Struktura cijene toplinske energije ovisi o sljedećim parametrima:
  • kategoriji potrošnje  - kućanstva ili industrija i poslovni potrošači
  • tipu toplinskog sustava - centralni, zatvoreni ili samostalni toplinski sustav
  • distribucijskom području – područje na kojem se nalazi distribucijska mreža (Zagreb, Osijek, Sisak, Velika Gorica, Samobor ili Zaprešić)
  • ugovorenom opsegu usluga – usluge iz ugovora s krajnjim kupcima.
U nastavku se nalaze poveznice na cijene/tarife/naknade za krajnje kupce toplinske energije spojene na toplinske sustave HEP-Toplinarstva koje su u primjeni od 1. rujna 2014. za samostalne toplinske sustave i od 1. listopada 2022. za centralne i zatvorene toplinske sustave.

Cijene/tarife/naknade za krajnje kupce toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima (CTS):

Centralni toplinski sustav u Zagrebu
Centralni toplinski sustav u Osijeku
Centralni toplinski sustavu u Sisku
Centralni toplinski sustav u Samoboru
Centralni toplinski sustav u Velikoj Gorici

Cijene/tarife/naknade za krajnje kupce toplinske energije u zatvorenim toplinskim sustavima (ZTS): 

Zatvoreni toplinski sustav u Zagrebu
Zatvoreni toplinski sustav u Osijeku
Zatvoreni toplinski sustav u Samoboru
Zatvoreni toplinski sustav u Zaprešiću
Zatvoreni toplinski sustav u Velikoj Gorici

Cijene/tarife/naknade za krajnje kupce toplinske energije u samostalnim toplinskim sustavima (STS):

Samostalni toplinski sustav u Zagrebu
Samostalni toplinski sustav u Samoboru
Samostalni toplinski sustav u Zaprešiću
Samostalni toplinski sustav u Velikoj Gorici

HEP Toplinarstvo, osim kao Kupac toplinske energije ili Opskrbljivač toplinskom energijom, nudi i nestandardne usluge za djelatnost distribucije toplinske energije na području distribucijskih mreža (Zagreb, Osijek, Sisak, Velika Gorica, Samobor).

U nastavku se nalazi poveznica na cjenik nestandardnih usluga za djelatnost distribucije toplinske energije koji je u primjeni od 25. siječnja 2021.

Cjenik nestandardnih usluga za djelatnost distribucije toplinske energije