EN
Kućanstvo

Kućanstvo

Opskrba kupaca kućanstava može se obavljati na dva načina:

  • kao tržišna usluga (slobodnim izborom opskrbljivača plinom i međusobnim ugovaranjem uvjeta i cijene opskrbe) ili
  • kao javna usluga (prema propisanim opći uvjetima opskrbe i po reguliranoj cijeni).