EN
Vlasnički vrijednosni papiri - Dionice

Vlasnički vrijednosni papiri - Dionice

HEP d.d. je vladajuće društvo HEP grupe u isključivom državnom vlasništvu te je osnivač i jedini stopostotni vlasnik osnovanih društava.
 
Temeljni kapital HEP-a iznosi 19.792.159.200,00 kn (devetnaest milijardi sedam stotina devedeset i dva milijuna stotinu pedeset i devet tisuća dvije stotine kuna) i u cijelosti je uplaćen, a podijeljen je na
10.995.644 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od HRK 1.800,00.
 
Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom HEP-R-A.

 
DIONICA HEP-a d.d.
Simbol dionice: HEP - R - A
ISIN oznaka: HRHEP0RA0006
Broj dionica: 10.995.644
Nominalna vrijednost: 1.800
Članstvo u SKDD-u: 18.12.2002.