EN
Vlasnički vrijednosni papiri - Dionice

Vlasnički vrijednosni papiri - Dionice

HEP d.d. je vladajuće društvo HEP grupe u isključivom državnom vlasništvu.
 
Temeljni kapital HEP-a iznosi 2.627.958.916,00 EUR (dvije milijarde šesto dvadeset sedam milijuna devetsto pedeset osam tisuća devetsto šesnaest eura) i u cijelosti je uplaćen, a podijeljen je na 10.995.644 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od EUR 239,00.
 
Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom HEP-R-A.
 
DIONICA HEP-a d.d.
Simbol dionice: HEP - R - A
ISIN oznaka: HRHEP0RA0006
Broj dionica: 10.995.644
Nominalna vrijednost: 239,00
Članstvo u SKDD-u: 18.12.2002.