EN
Dužnički vrijednosni papiri - Obveznice

Dužnički vrijednosni papiri - Obveznice

EUROOBVEZNICA  iz 2015. -  "bullet"
ISIN oznaka: XS1309493630
  US443293AB13
Tržište: Luksemburška burza
Iznos izdanja: USD 550 mil.
Nominalna cijena: uz diskont  (98,59%)
Kamatna stopa: 5,875% polugodišnja otplata
Datum izdanja: 23. listopada 2015.
Datum dospijeća: 23. listopada 2022.
Prospekt obveznice: PDF prospekt