EN
Kreditni rejting

Kreditni rejting

Postojeća ocjena kreditnog rejtinga

Tijekom studenog 2020. godine agencija Moody's povećala je ocjenu dugoročnog kreditnog rejtinga Hrvatske elektroprivrede d.d. na Ba1 sa Ba2, uz stabilne izglede kretanja ocjene rejtinga, te samostalnu ocjenu rejtinga HEP-a na razinu ba1. U izvješću agencije navodi se da povećanje odražava očekivanja da će HEP zadržati snažan financijski profil, nastavno na ostvarene solidne rezultate u posljednjih nekoliko godina te da će zadržati snažne kreditne pokazatelje u sljedećim godinama.

Krajem studenog 2019. agencija Standard & Poor's je povećala samostalnu ocjenu kreditnog rejtinga Hrvatske elektroprivrede d.d. na razinu bb+. U izvješću agencije Standard & Poor's navodi se da je HEP poboljšao upravljanje po pitanju izloženosti vrlo promjenjivim hidrološkim okolnostima i fluktuacijama cijena energenata. Navodi se kako je HEP-ova postupna, ali jasna transformacija usmjerena na smanjenje volatilnosti dobiti, zaštitila financijske pokazatelje tijekom posljednjeg sedmogodišnjeg ciklusa u kojem su se izmjenjivale loše i povoljne hidrološke okolnosti. Analitičari ističu da je poboljšanje samostalne ocjene kreditnog rejtinga društva rezultat očekivanja da će se smanjiti volatilnost HEP-ove dobiti s obzirom na hidrološke okolnosti ili cijene energenata. Vjeruju da će HEP i dalje biti pod utjecajem volatilnosti karakteristične za proizvodnju iz hidroelektrana, ali da će je bolje kontrolirati. Također se ističe kako je HEP restrukturirao svoje poslovanje da bi osigurao dugoročnu učinkovitost i fleksibilnu strukturu troškova na razini Grupe te se očekuje da će HEP nastaviti ostvarivati dobre poslovne rezultate.

Krajem listopada 2020.g. agencija Standard & Poor's je povećala izglede kretanja ocjene rejtinga sa stabilne na pozitivnu, uz potvrdu postojeće samostalne (bb+) i ukupne ocjene rejtinga (BB+). U izvješću agencije navodi se da HEP nastavlja pružati iznimne financijske rezultate i u uvjetima pandemije virusa COVID-19 a koji se očekuju i za cijelu 2020.

Analitičari ističu potencijal smanjenja volatilnosti novčanog toka koji je posljedica promjenjivih hidroloških uvjeta. Navodi se kako je HEP ostvario snažne kreditne pokazatelje i u slabijim hidrološkim godinama a što ukazuje na pozitivne pomake u upravljanju tržišnim rizicima.

 
Kreditna agencija Datum izdavanja rejtinga Rejting
Standard & Poor's  29. listopada 2020. BB+/positive outlook – SACP bb+
Moody's 17. studenog 2020. Ba1/Stable outlook
   

 

Povijesni pregled kreditnih rejtinga

 

Hrvatska elektroprivreda d.d. je prva hrvatska kompanija koja je zatražila ocjenu kreditnog rejtinga već 1997. od agencija Standard&Poor’s i Moody’s.
Od tada agencija Standard&Poor’s provodi godišnji standardni postupak revizije kreditnog rejtinga HEP-a dok je odnos s rejting agencijom Moody’s obnovljen 2011. godine.