EN
Česta pitanja

Česta pitanja

Šifra krajnjeg kupca je jedinstveni evidencijski broj svakog krajnjeg kupca, upisan je na zaglavlju računa, a uz to, nalazi se i kao sastavni dio poziva na broj naznačenog na uplatnici.

Oznaka krajnjeg kupca je naznaka kojoj skupini krajnjih kupaca pripadate. Više o oznakama krajnjih kupaca pogledajte na stranici Račun za toplinsku energiju.
Za pristup u aplikaciju MOJ RAČUN u registracijskoj formi potrebno je unijeti:
 • korisničko ime koje predstavlja Vašu adresu elektroničke pošte (E-mail)
 • podatke navedene u polju PODACI O KRAJNJEM KUPCU koji se nalaze s lijeve gornje strane računa (ime, prezime i OIB krajnjeg kupca toplinske energije)
 • poziv na broj s jednog od tri zadnja računa. 
Poziv na broj primatelja predstavlja podatak koji je potrebno upisati prilikom plaćanja računa za isporučenu toplinsku energiju i isti se nalazi na uplatnici pod rubrikom Poziv na broj primatelja.

Podatak o pozivu na broj primatelja (s jednog od tri zadnja računa) je neophodan prilikom registracije korisnika na aplikaciju MOJ RAČUN, a isti se nalazi u polju označenom crvenom bojom na donjem prikazu.

Prilikom registracije korisnika aplikacije MOJ RAČUN potrebno je polje OIB popuniti s podatkom o OIB-u koji se nalazi na računu za isporučenu toplinsku energiju. Ukoliko na računu za isporučenu toplinsku energiju polje OIB nije popunjeno, tada je prvo potrebno dostaviti navedeni podatak HEP-Toplinarstvu osobno, poštom ili elektroničkom poštom. Naši kontakt podaci nalaze se ovdje. Tek po upisu OIB-a krajnjeg kupca u matičnu evidenciju HEP-Toplinarstva biti ćete u mogućnosti izvršiti registraciju korisnika.

HEP-Toplinarstvo nudi mogućnost prestanka dostave računa za toplinsku energiju u papirnatom obliku putem redovne pošte i preuzimanje računa elektroničkim putem.
 
Preduvjet za navedeno je da pristupite aplikaciji Moj račun za toplinsku energiju te da otvorite korisnički profil, odnosno registrirate se.

Nakon toga, uslugu preuzimanja računa elektroničkim putem i prestanka dostave papirnatih računa aktivirate na načine opisane u nastavku.

AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA PREUZIMANJA RAČUNA ELEKTRONIČKIM PUTEM ZA KRAJNJE KUPCE KATEGORIJE KUĆANSTVA

Krajnji kupci kategorije kućanstva mogu aktivirati uslugu preuzimanja računa elektroničkim putem i prestanka dostave papirnatih računa za toplinsku energiju na jedan od sljedećih načina:

 • unutar aplikacije Moj račun za toplinsku energiju u rubrici RAČUNI označite kvačicom polje Aktiviraj e-račun. Aktivacijom ove opcije na adresu elektroničke pošte s kojom ste prijavljeni u aplikaciju Moj račun za toplinsku energiju te koja predstavlja Vaše korisničko ime svaki će se mjesec dostavljati obavijest da je račun kreiran i da original računa možete preuzeti u aplikaciji Moj račun za toplinsku energiju. 
ili
 • na e-mail toplinarstvo@hep.hr (za adrese na području Zagreba, Velike Gorice, Samobora, Zaprešića i Siska) ili na e-mail toplinarstvo.osijek@hep.hr (za adrese na području Osijeka) pošaljite pisani zahtjev za dostavu e-računa za toplinsku energiju i prestanak slanja papirnatih računa za Vašu šifru krajnjeg kupca toplinske energije. U zahtjevu je potrebno dostaviti adresu elektroničke pošte na koju će Vam se svaki mjesec dostavljati obavijest da je račun kreiran i da original računa možete preuzeti u aplikaciji Moj račun za toplinsku energiju. U slučaju promjene Vaše adrese elektroničke pošte istog dana kada nastane promjena trebate obavijestiti HEP-Toplinarstvo o novoj adresi putem e-maila. Aktivacijom ove opcije na Vašu adresu elektroničke pošte svaki će se mjesec dostavljati obavijest da je račun kreiran i da original računa možete preuzeti u aplikaciji Moj račun. Uz ovu obavijest na istu adresu elektroničke pošte svaki mjesec ćete zaprimiti prijepis računa za toplinsku energiju. Obrazac zahtjeva za preuzimanje računa putem aplikacije Moj račun i obustavu slanja računa u papirnatom obliku možete preuzeti ovdje.
Deaktivaciju (povlačenje) Vašeg zahtjeva za preuzimanje računa elektroničkim putem, odnosno podnošenje zahtjeva da Vam se računi za toplinsku energiju ponovno dostavljaju papirnatim putem, možete izvršiti unutar aplikacije Moj račun za toplinsku energiju na način da u rubrici RAČUNI označite kvačicom polje Dektiviraj e-račun ili podnošenjem pisanog zahtjeva za deaktivaciju putem e-maila.
 
AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA PREUZIMANJA RAČUNA ELEKTRONIČKIM PUTEM ZA KRAJNJE KUPCE KATEGORIJE INDUSTRIJA I POSLOVNI POTROŠAČI

Krajnji kupci kategorije industrija i poslovni potrošači mogu aktivirati uslugu preuzimanja računa elektroničkim putem i prestanka dostave papirnatih računa za toplinsku energiju na sljedeći način:
 • na e-mail toplinarstvo@hep.hr (za adrese na području Zagreba, Velike Gorice, Samobora, Zaprešića i Siska) ili na e-mail toplinarstvo.osijek@hep.hr (za adrese na području Osijeka) pošaljite pisani zahtjev za dostavu e-računa za toplinsku energiju i prestanak slanja papirnatih računa za Vašu šifru krajnjeg kupca toplinske energije. U zahtjevu je potrebno dostaviti adresu elektroničke pošte na koju će Vam se svaki mjesec dostavljati obavijest da je račun kreiran i da original računa možete preuzeti u aplikaciji Moj račun za toplinsku energiju. U slučaju promjene Vaše adrese elektroničke pošte istog dana kada nastane promjena trebate obavijestiti HEP-Toplinarstvo o novoj adresi putem e-maila. Aktivacijom ove opcije na Vašu adresu elektroničke pošte svaki će se mjesec dostavljati obavijest da je račun kreiran i da original računa možete preuzeti u aplikaciji Moj račun. Uz ovu obavijest na istu adresu elektroničke pošte svaki mjesec ćete zaprimiti prijepis računa za toplinsku energiju. Obrazac zahtjeva za preuzimanje računa putem aplikacije Moj račun i obustavu slanja računa u papirnatom obliku možete preuzeti ovdje.

Deaktivaciju (povlačenje) Vašeg zahtjeva za preuzimanje računa elektroničkim putem, odnosno podnošenje zahtjeva da Vam se računi za toplinsku energiju ponovno dostavljaju papirnatim putem, možete izvršiti slanjem pisanog zahtjeva za deaktivaciju putem e-maila.

 

 


 

 
Krajnji kupac toplinske energije obavezan je u roku od 8 dana od dana nastale promjene HEP-Toplinarstvu pisanim putem prijaviti promjenu vlasništva nad stambenim/poslovnim prostorom. Tako prijavljena promjena vlasništva, odnosno promjena krajnjeg kupca toplinske energije u propisanom roku od 8 dana, primjenjivat će se od sljedećeg obračunskog razdoblja, sukladno dostavljenoj pravovaljanoj dokumentaciji za promjenu krajnjeg kupca. Prethodni krajnji kupac i krajnji kupac na kojeg se prenose prava i obveze mogu se međusobno dogovoriti da se promjena primjenjuje od obračunskog razdoblja u kojem je ista prijavljena te u tom slučaju HEP-Toplinarstvu trebaju dostaviti izjavu koju su potpisali prethodni i novi krajnji kupac.

Promjena krajnjeg kupca toplinske energije obavlja se na temelju pisanog zahtjeva u kojem je potrebno navesti sljedeće podatke:
 • Šifra krajnjeg kupca (nalazi se na računu za toplinsku energiju)
 • Ime, prezime, adresa i OIB prethodnog i novog krajnjeg kupca.

Uz zahtjev se prilaže preslika:
 • osobne iskaznice krajnjeg kupca
 • stare uplatnice za toplinsku energiju (nije obavezno)
 • jednog od sljedećih dokumenata kojim se dokazuje promjena krajnjeg kupca:
- kupoprodajni ugovor
- darovni ugovor
- ugovor o uzdržavanju
- rješenje o nasljeđivanju
- zemljišno-knjižni izvadak (vlasnički list)
- obavijest ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika stambene/poslovne zgrade
- ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Zahtjev za promjenu krajnjeg kupca toplinske energije i potrebna dokumentacija mogu se dostaviti:
 • za Zagreb, Veliku Goricu, Samobor, Zaprešić i Sisak pisanim putem na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Miševečka 15/a, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte  toplinarstvo@hep.hr, telefaksom na broj 01/6131 966 i osobnim dolaskom u HEP centar, Ulica grada Vukovara 37b, Zagreb. Radno vrijeme u kojem se zaprimaju stranke u HEP centru je: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7:30 do 14:30 sati i srijeda od 7:30 do 20 sati.
 • za Osijek pisanim putem ili osobnim dolaskom na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 3, 31103 Osijek, putem elektroničke pošte toplinarstvo.osijek@hep.hr i telefaksom na broj 031/20 77 57. Radno vrijeme u kojem se zaprimaju stranke u Pogonu Osijek je od ponedjeljka do petka od 7:30 sati do 14:30 sati.
Plaćanje računa za toplinsku energiju moguće je:
 • originalnim računom
 • nalogom za nacionalna plaćanja
 • posredstvom e-bankarstva
 • trajnim nalogom ugovorenim u kartičnoj tvrtki:
  • krajnji kupci u Zagrebu, Velikoj Gorici, Samoboru, Zaprešiću i Osijeku trajnim nalogom PBZ Card d.o.o. i Erste Card Club d.o.o.
  • krajnji kupci u Sisku trajnim nalogom PBZ Card d.o.o.
 • SEPA izravnim terećenjem ugovorenim u FINA-i:
  • HEP-Toplinarstvo je u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA izravno terećenje omogućilo prelazak s postojećih izravnih terećenja (trajnih naloga) na novu uslugu SEPA izravno terećenje
  • Svi trajni nalozi za plaćanje troškova za toplinsku energiju su automatski od 9. veljače 2019. prešli u SEPA izravno terećenje
  • SEPA izravno terećenje za plaćanje računa za toplinsku energiju ugovora se u poslovnicama FINA-e
  • U slučaju traženja povrata iznosa transakcije po SEPA izravnom terećenju, ne obraćate se HEP-Toplinarstvu, već isključivo Vašoj banci
  • Pri izvršenju SEPA izravnog terećenja Vaša banka može naplatiti naknadu prema svojim uvjetima poslovanja i odlukama o naknadama. HEP-Toplinarstvo ne subvencionira troškove pri izvršenju SEPA izravnog terećenja
  • Opće informacije o novoj usluzi SEPA izravno terećenje možete pronaći na http://www.sepa.hr.
Popunjavanje opće uplatnice:
 • uplaćuje se na IBAN:
  • za krajnje kupce iz Zagreba, Velike Gorice, Samobora i Zaprešića: HR3823600001500033197
  • za krajnje kupce iz Osijeka: HR0523600001502353740
  • za krajnje kupce iz Siska: HR222360000150235421
 • u poziv na broj upisati poziv na broj primatelja s računa
 • u polje model upisati HR01

  Mjesta naplate bez plaćanja naknade za usluge platnog prometa:
 • poslovnice FINA-e
 • poštanski uredi Hrvatske pošte
 • šalter HEP-Toplinarstva, Miševečka 15a, Zagreb (radnim danom od 7:30 do 14:30 sati)
1. Što učiniti ako se stvarna grijana površina stambenog/poslovnog prostora razlikuje od podatka na računu za toplinsku energiju, odnosno od obračunske površine prostora?

Podatke o vlasnicima stambenih i poslovnih prostora i obračunskim površinama HEP-Toplinarstvo je dobilo kod prijave krajnjih kupaca od strane investitora zgrade/građevine.
Obračunska površina stambenog/poslovnog prostora je zatvorena površina prostora, bez otvorenih lođa i balkona i ostalih, eventualno dodanih, prostorija u zgradi.
Promjenu obračunske površine prostora u stambenim/poslovnim zgradama HEP-Toplinarstvu je moguće prijaviti isključivo posredstvom ovlaštenog predstavnika krajnjih kupaca, jer promjena površine jednog prostora utječe na raspodjelu i obračun troškova svih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.


2. Kako postupiti u slučaju da je povećana obračunska površina stambenog/poslovnog prostora zbog zatvaranja lođa ili balkona?
 • U slučaju zatvaranja lođe ili balkona bez dodatne ugradnje radijatora potrebno je prijaviti samo povećanje obračunske površine stambenog/poslovnog prostora.
 • U slučaju zatvaranja lođe ili balkona uz dodatnu ugradnju radijatora potrebno nam je prije početka radova dostaviti na suglasnost elaborat, kojeg treba izraditi i potpisati ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja. Na temelju navedenog elaborata dajemo suglasnost za izvođenje preinaka na unutarnjim instalacijama centralnog grijanja.
HEP-Toplinarstvo svaki mjesec mjeri, očitava i obračunava potrošenu toplinsku energiju na svakom obračunskom mjernom mjestu posebno, prema mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade.
Potrošnja toplinske energije na obračunskim mjernim mjestima se razlikuje, jer ovisi o više različitih faktora, stoga nije mjerodavna usporedba računa krajnjih kupaca na različitim mjernim mjestima, odnosno u različitim zgradama.

Tijekom ogrjevne sezone potrošnja toplinske energije na svakom obračunskom mjernom mjestu se razlikuje ovisno o:
 • kvaliteti građevinske izvedbe zgrade
 • kvaliteti toplinske izolacije zgrade
 • kvaliteti stolarije
 • položaju zgrade
 • režimu grijanja
 • načinu na koji krajnji kupci koriste toplinsku energiju.
Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema površini, za prostor iste površine dobit će jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju.

Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema razdjelnicima ili kalorimetrima, za prostor iste površine neće nužno dobiti jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju. Iznosi njihovih računa razlikuju se ovisno o potrošnji pojedinog stambenog/poslovnog prostora koja ovisi o:
 • kvaliteti toplinske izolacije stambenog/poslovnog prostora
 • kvaliteti stolarije
 • položaju stambenog /poslovnog prostora u zgradi
 • načinu na koji krajnji kupci u stambenom/poslovnom prostoru koriste toplinsku energiju.

Cijene, tarife i nakade za toplinsku energiju razlikuju se ovisno o distribucijskom području, tipu toplinskog sustava na koji su spojeni krajnji kupci i vrsti usluge koju im HEP-Toplinarstvo pruža.

Cijene toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima gradova Zagreba, Osijeka i Siska razlikuju se od cijena toplinske energije u toplinskim sustavima gradova Velike Gorice, Samobora i Zaprešića prvenstveno zbog načina proizvodnje toplinske energije.

U centralnim toplinskim sustavima toplinska energija se proizvodi u visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima u kojima se istodobno proizvode toplinska i električna energija, što utječe na konačnu cijenu koju plaćaju krajnji kupci.

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE STANOVNIŠTVO


Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije stanovništvo isključivo je vlasnik stambenog prostora.
 

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE INDUSTRIJA I POSLOVNI POTROŠAČI


Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije industrija i poslovni potrošači je vlasnik poslovnog prostora. Uz vlasnika, obveznik plaćanja računa kategorije industrija i poslovni potrošači može biti i korisnik poslovnog prostora, kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika, a pod uvjetom da se s prijenosom obveze plaćanja usuglasilo HEP-Toplinarstvo.

Krajnji kupac toplinske energije može zatražiti da se na određeno vrijeme prenese obveza plaćanja računa za toplinsku energiju s njega na drugu pravnu ili fizičku osobu s kojom je sklopio ugovor, a HEP-Toplinarstvo će na navedeni zahtjev dati pristanak pod uvjetom:
 • podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog prijenosa obveza plaćanja računa za toplinsku energiju
 • davanja ovjerene izjave prenositelja i primatelja obveze plaćanja o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza za toplinsku energiju.
U slučaju da prenositelj i primatelj obveze plaćanja računa za toplinsku energiju raskinu međusobno sklopljeni ugovor dužni su o navedenom u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza obavijestiti HEP-Toplinarstvo u pisanom obliku.
 
Svi krajnji kupci toplinske energije obvezni su podmiriti svoje račune za toplinsku energiju do datuma dospijeća plaćanja navedenog na računu.

HEP-Toplinarstvo krajnje kupce obavještava o neutuženom dugovanju za toplinsku energiju putem:
 • obavijesti koja se nalazi na svakom mjesečnom računu za toplinsku energiju
 • opomene pred ovrhu.
Nakon poslane opomene, a prije pokretanja ovršnog postupka, krajnji kupci imaju dovoljno vremena za podmirenje dugovanja za toplinsku energiju. Ukoliko niti tada ne podmire svoje obveze, pokreće se ovršni postupak.
U slučaju opravdanog razloga nemogućnosti plaćanja duga u cjelokupnom iznosu, postoji mogućnost odobrenja obročnog plaćanja neutuženog i utuženog dugovanja za toplinsku energiju.

Za dogovor obročnog plaćanja dugovanja možete nam se obratiti pisanim putem na sljedeći način:
 • za Zagreb, Veliku Goricu, Samobor, Zaprešić i Sisak na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Miševečka 15/a, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte toplinarstvo@hep.hr i telefaksom na broj 01/6131 966
 • za Osijek na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, 31103 Osijek, putem elektroničke pošte toplinarstvo.osijek@hep.hr i telefaksom na broj 031/20 77 57
HEP-Toplinarstvo toplinsku energiju isporučuje u dnevnom i noćnom režimu rada grijanja, kako je propisano Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15).
Dnevni režim rada grijanja traje od 6 do 22 h. U dnevnom režimu rada grijanja u razdoblju ogrjevne sezone HEP-Toplinarstvo je dužno osigurati količinu toplinske energije kojom se postižu projektirane temperature zraka prostorija krajnjeg kupca prema tehničkim propisima.

Noćni režim rada grijanja traje od 22 do 6 h. U noćnom režimu rada grijanja u razdoblju ogrjevne sezone HEP-Toplinarstvo je dužno osigurati količinu toplinske energije kojom se u prostorijama krajnjeg kupca može postići prosječna temperatura viša od 15 °C ± 1 °C.

Izmjenu režima rada grijanja HEP-Toplinarstvo odobrava isključivo temeljem pisanog zahtjeva predstavnika suvlasnika i ako za to postoje tehnički uvjeti. Režim se ne može mijenjati posebno za svakog krajnjeg kupca spojenog na zajedničko mjerilo, već se isti mijenja za sve krajnje kupce na obračunskom mjernom mjestu.
U slučaju produženja dnevnog režima rada grijanja, povećat će se količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu što će utjecati na iznose računa krajnjih kupaca.

Izmjenu temperature grijanja u režimu rada HEP-Toplinarstvo odobrava isključivo temeljem pisanog zahtjeva predstavnika suvlasnika i ako za to postoje tehnički uvjeti. Temperatura grijanja se ne može mijenjati posebno za svakog krajnjeg kupca spojenog na zajedničko mjerilo, već se ista mijenja za sve krajnje kupce na obračunskom mjernom mjestu.
U slučaju povećanja temperature grijanja u režimu rada, povećat će se količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu što će utjecati na iznose računa krajnjih kupaca. Za svaki stupanj više, utroši se 6 posto više energije.

U skladu sa zakonskim i podzakonskim odrebama kojima je regulirano područje toplinarstva u Republici Hrvatskoj, termoenergetska suglasnost u kojoj se definira priključna snaga utvrđuje se za cjelokupnu zgradu/građevinu, a ne za pojedini stambeni/poslovni prostor.

U slučaju da je izvršena rekonstrukcija zgrade/građevine na način da je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje, odnosno da je zgrada/građevina energetski učinkovitija, krajnji kupci toplinske energije mogu podnijeti zahtjev HEP-Toplinarstvu za smanjenje priključne snage i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti. Uz zahtjev za smanjenjem priključne snage krajnji kupci su dužni priložiti elaborat o novoj priključnoj snazi koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja.

Ukoliko se elaboratom utvrdilo da je iz određenih razloga došlo do promjene snage, izdat ćemo novu termoenergetsku suglasnost, krajnjim kupcima dostaviti novi ugovor te napraviti promjenu u obračunu troškova toplinske energije.

Za detaljne informacije o sadržaju elaborata, kontaktirajte nas pisanim putem. 

Sve troškove angažiranja ovlaštenog inženjera strojarstva za tehniku grijanja i izrade elaborata dužan je snositi podnositelj zahtjeva za promjenom snage.
Krajnji kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava ukoliko ispuni sljedeće uvjete propisane člancima 45. i 50. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14):
 1. Krajnji kupac ishodi pisanu suglasnost za izdvajanje iz toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika
 2. Pisanu suglasnost za izdvajanjem ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika i dostavlja je HEP-Toplinarstvu
 3. Krajnji kupac nakon pribavljene suglasnosti većine suvlasnika za izdvajanje angažira ovlaštenog inženjera koji će projektirati glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava
 4. Krajnji kupac HEP-Toplinarstvu dostavlja projekt (elaborat) za radove izdvajanja iz toplinskog sustava izrađen od ovlaštenog inženjera temeljem kojeg od HEP-Toplinarstva traži odobrenje za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama na zajedničkom mjerilu toplinske energije
 5. Nakon ishođenja suglasnosti HEP-Toplinarstva za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama, krajnji kupac angažira ovlaštenog izvođača radova, koji ispunjava uvjete za obavljanje potrebnih djelatnosti prema posebnom zakonu, a koji će prema glavnom projektu izvršiti radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava
(Napomena: Radovi na izdvajanju stambenog/poslovnog prostora smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom izrađenim po ovlaštenom inženjeru.)
 1. Nakon izvedbe radova izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava:
  • ovlašteni izvođač radova je obavezan izraditi izvješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova
  • ovlašteni inženjer koji je projektirao glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava nakon pregleda izvedenih radova obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova
 2. Izjave izvođača i projektanta čuva UPRAVITELJ ZGRADE
 3. Nakon završetka radova potrebno je obavijestiti HEP-Toplinarstvo o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i priložiti kopije izjava izvođača i projektanta.
KRAJNJI KUPAC koji je izdvojen iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove, osim troškova toplinske energije za svoj stambeni/poslovni prostor. Dakle, dužan je plaćati troškove snage i naknada.
Izdvajanje iz toplinskog sustava znači kompletno izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz usluge grijanja prostora i usluge pripreme potrošne tople vode.
Krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid važećeg ugovora kojeg je sklopio s HEP-Toplinarstvom i zatražiti isključenje iz toplinskog sustava.
HEP-Toplinarstvo na temelju pisanog zahtjeva krajnjeg kupca provodi sve aktivnosti za isključenje njegove zgrade/građevine iz toplinskog sustava, daje suglasnost kao distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ugovornih odnosa.

Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava znači isključenje svih samostalnih uporabnih cjelina (stanova, poslovnih prostora) spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije iz sustava HEP-Toplinarstva. Isključenje  zgrade/građevine moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika na temelju prethodno postignute pisane suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost HEP-Toplinarstva, kao distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.

Pisanim prigovorom možete djelomično ili u cijelosti osporiti račun za toplinsku energiju u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a nesporni dio dužni ste platiti u roku dospijeća računa. 

U skladu s važećim Zakonom o zaštiti potrošača, pisani prigovor možete nam dostaviti:
 • za Zagreb, Veliku Goricu, Samobor, Zaprešić i Sisak pisanim putem ili osobnom dostavom na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Miševečka 15/a, 10000 Zagreb te putem elektroničke pošte  toplinarstvo@hep.hr
 • za Osijek pisanim putem ili osobnom dostavom na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, 31103 Osijek te putem elektroničke pošte toplinarstvo.osijek@hep.hr.

Prilikom podnošenja reklamacije ista mora sadržavati:
- sve podatke potrebne za identifikaciju kranjeg kupca,
- obrazloženje razloga za reklamaciju,
- po potrebi dokumentaciju i druge dokaze na kojim se temelji reklamacija.
 
Ukoliko niste zadovoljni dobivenim očitovanjem ili smatrate da ste na bilo koji način zakinuti, vaše je pravo obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača.
 
Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP-Toplinarstva. Povjerenstva postoje u Zagrebu, Osijeku i Sisku, a možete im se obratiti isključivo pisanim putem s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“, na adrese koje možete pronaći ovdje
Ukoliko imate primjedbe na ispostavljeni račun ili naše usluge, molimo vas da nam se obratite pisanim putem (putem pošte ili elektroničke pošte).

Ukoliko niste zadovoljni dobivenim očitovanjem ili smatrate da ste na bilo koji način zakinuti, vaše je pravo obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača.

Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP-Toplinarstva. Povjerenstva postoje u Zagrebu, Osijeku i Sisku, a možete im se obratiti isključivo pisanim putem s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“, na adrese koje možete pronaći ovdje.
 
Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije. Razdjelnici se ugrađuju na ogrjevna tijela (radijatore) u zgradama u kojima su svi stambeni/poslovni prostori spojeni na jedno zajedničko mjerilo toplinske energije te u kojima se troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.

Pitanja i odgovore vezane za razdjelnike topline pripremili smo za Vas u dokumentu Česta pitanja o razdjelnicima topline.
Računi za toplinsku energiju se razlikuju ovisno o tipu toplinskog sustava i opsegu usluge koje HEP-Toplinarstvo pruža krajnjim kupcima.
 
Ukupni iznos na računima koje HEP-Toplinarstvo ispostavlja krajnjim kupcima u centralnim toplinskim sustavima, na koje je spojena većina krajnjih kupaca, sastoji se od:
 • troškova isporučene toplinske energije (tarifne stavke za energiju)
 • troškova snage (tarifne stavke za snagu)
 • naknade za djelatnost opskrbe toplinskom energijom
 • naknade za djelatnost kupca toplinske energije.
Računi za toplinsku energiju ne obuhvaćaju troškove ugradnje, očitavanja i održavanja razdjelnika.
1. KORAK – utvrđivanje količine toplinske energije za krajnje kupce bez razdjelnika
Količina toplinske energije koja se raspodjeljuje krajnjim kupcima bez razdjelnika utvrđuje se prema udjelu površine krajnjih kupaca koji nisu ugradili razdjelnike u ukupnoj površini svih krajnjih kupaca spojenih na zajedničko mjerilo. Navedena količina se uvećava za korekcijski faktor 2, odnosno tim krajnjim kupcima se raspodjeljuje 100 posto više toplinske energije u odnosu na količinu koja bi im se raspodijelila samo temeljem površine njihovih prostora. Korekcijski faktor se može mijenjati odlukom suvlasnika.
 
2. KORAK– raspodjela količine toplinske energije na krajnje kupce bez razdjelnika
Količina toplinske energije koja je isporučena krajnjim kupcima bez razdjelnika, a koja je utvrđena na način opisan u 1. koraku, raspodjeljuje se na svakog pojedinog krajnjeg kupca bez razdjelnika prema udjelu površine njegove samostalne uporabne cjeline u ukupnoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.
 
3. KORAK– utvrđivanje količine toplinske energije za krajnje kupce s razdjelnicima
Od ukupne količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu oduzme se utvrđena količina toplinske energije iz 1. koraka koja se raspodjeljuje krajnjim kupcima bez razdjelnika te se na taj način dobije količina toplinske energije koja se raspodjeljuje na krajnje kupce s ugrađenim razdjelnicima.
  
4. KORAK– raspodjela količine toplinske energije na krajnje kupce s razdjelnicima
Količina toplinske energije koja je isporučena krajnjim kupcima s razdjelnicima, a koja je utvrđena na način opisan u 3. koraku, raspodjeljuje se na svakog pojedinog krajnjeg kupca s razdjelnicima na način da se dio energije raspodjeli prema očitanju razdjelnika (veličina UR), a dio prema udjelu površine (veličina UPOV). Znači, bez obzira što su krajnji kupci ugradili razdjelnike, dio toplinske energije im se i dalje obračunava prema udjelu površine, a na taj način se pokrivaju troškovi zajedničke potrošnje toplinske energije na stubištima, vertikalama itd.
 
Količina toplinske energije koja je isporučena za pripremu potrošne tople vode (PTV) u ogrjevnoj sezoni utvrđuje se mjerenjem na posebnom mjerilu ugrađenom u toplinskoj podstanici ili izračunom, ukoliko nije ugrađeno posebno mjerilo.
 
U većini zgrada spojenih na toplinske sustave HEP-Toplinarstva količina toplinske energije utvrđuje se izračunom i to na temelju prosječne isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije u lipnju, srpnju i kolovozu za dvije prethodne godine.
 
Troškovi toplinske energije za pripremu potrošne tople vode, koji su izmjereni na posebnom mjerilu ili izračunati temeljem prosjeka ljetnih mjeseci, raspodjeljuju se na krajnje kupce pomoću jednog od sljedeća dva osnovna modela:

1. model 1EV – prema vodomjerima za mjerenje potrošne tople vode, ukoliko su isti ugrađeni za svaki stan/ poslovni prostor ili
2. model 2EV - prema broju članova domaćinstva u svakom stanu/poslovnom prostoru.
 
Podatke o očitanjima vodomjera za svaki stambeni/poslovni prostor HEP-Toplinarstvu dostavlja predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba pisanim putem.
 
Podatke o broju članova domaćinstva za svaki stambeni/poslovni prostor HEP-Toplinarstvu dostavlja predstavnik suvlasnika pisanim putem. Rok za dostavu podataka o broju članova domaćinstva od strane predstavnika suvlasnika je 20. u mjesecu za tekući mjesec.
Ne. HEP-Toplinarstvo krajnjim kupcima obračunava i naplaćuje troškove toplinske energije za pripremu tople vode izražene u mjernoj jedinici kWh (kilovat sat), a distributer vode (vodovod) krajnjim kupcima obračunava količinu isporučene hladne vode izraženu u mjernoj jedinici m3 (metri kubni).
 • Nemojte pregrijavati Vaš stambeni/poslovni prostor. Optimalna temperatura u grijanim prostorijama je 20oC. Za svaki stupanj više utroši se 6 posto više energije.
 • Pridržavajte se uputa o načinu podešavanja željene temperature tvrtke koja je ugradila termostatske radijatorske ventile u Vaš stambeni/poslovni prostor.
 • Provjerite raspore na prozorima Vaših stambenih/poslovnih prostora. Ukoliko postoje, treba ih zabrtviti. Nebrtvljeni raspori na prozorima uzrokuju velike gubitke energije.
 • Prostorije prozračujte redovito, ali ne duže od 10 minuta. Na taj način će se sačuvati toplina akumulirana u zidovima i namještaju te će nakon provjetravanja Vaš stambeni/poslovni prostor uskoro biti topao kao i ranije. Nikako nije preporučljivo reguliranje temperature prostorije otvaranjem prozora.
 • Radijatori ne smiju biti zaklonjeni zavjesama i namještajem. Sušenjem rublja na radijatoru praktički prekidate grijanje. Pokriven i zaklonjen radijator je izoliran i nema pravog učinka.
 • Na nivou zgrade razmislite o obnovi toplinske ovojnice i drugim energetskim poboljšicama u zgradi.