EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 99.289 10.527 4.068 5.660 1.357 2.282
poslovni prostori 4.720 1.288 85 242 26 91
ukupno 104.009 11.815 4.153 5.902 1.383 2.373
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 238,4 49,8 21,7 10,8 3,4 2,4
parovodna mreža 45,2 7,2 8,4 - - -
broj toplinskih podstanica 2.763 753 173 115 31 36
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2020. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.162.358
Osijek 166.442
Sisak 47.883
Velika Gorica 47.749
Samobor 11.667
Zaprešić 14.460
Ukupno 1.450.559
 
Isporučena tehnološka para u 2020. krajnjim kupcima t
Zagreb 364.755
Osijek 59.523
Sisak 88.260
Ukupno 512.537

Napomena: Podaci na dan 31.12.2020.