EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 100.404 10.564 3.927 5.661 1.356 2.282
poslovni prostori 4.632 1.283 73 241 27 84
ukupno 105.036 11.847 4.000 5.902 1.383 2.366
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 239,5 50,0 21,6 10,8 3,4 2,4
parovodna mreža 45,3 7,2 8,4 - - -
broj toplinskih podstanica 2.777 755 173 115 31 36
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2021. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.251.462
Osijek 181.768
Sisak 52.503
Velika Gorica 51.035
Samobor 12.802
Zaprešić 15.656
Ukupno 1.565.226
 
Isporučena tehnološka para u 2021. krajnjim kupcima t
Zagreb 395.555
Osijek 50.175
Sisak 117.598
Ukupno 563.328

Napomena: Podaci na dan 31.12.2021.