EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 98.093 10.499 4.066 5.659 1.356 2.281
poslovni prostori 4.684 1.298 84 243 26 91
ukupno 102.777 11.797 4.150 5.902 1.382 2.372
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 237,4 49,7 21,7 10,2 3,4 2,4
parovodna mreža 45,1 7,2 8,4 - - -
broj toplinskih podstanica 2.739 744 172 116 31 36
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2019. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.126.357
Osijek 163.203
Sisak 47.479
Velika Gorica 46.298
Samobor 11.207
Zaprešić 14.196
Ukupno 1.408.740
 
Isporučena tehnološka para u 2019. krajnjim kupcima t
Zagreb 352.111
Osijek 63.521
Sisak 33.514
Ukupno 449.146

Napomena: Podaci na dan 31.12.2019.