EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 101.668 10.599 3.931 5.662 1.356 2.297
poslovni prostori 4.692 1.277 77 241 27 85
ukupno 106.360 11.876 4.008 5.903 1.383 2.382
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 240 50 21,8 12,3 3,4 2,5
parovodna mreža 45,3 7,2 8,4 - - -
broj toplinskih podstanica 2.784 759 175 115 31 37
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2022. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.127.413
Osijek 153.111
Sisak 48.052
Velika Gorica 45.601
Samobor 11.340
Zaprešić 13.981
Ukupno 1.399.498
 
Isporučena tehnološka para u 2022. krajnjim kupcima t
Zagreb 367.787
Osijek 50.098
Sisak 108.883
Ukupno 526.768

Napomena: Podaci na dan 31.12.2022.