EN
Djelatnost kupca toplinske energije

Djelatnost kupca toplinske energije

HEP-Toplinarstvo u sklopu djelatnosti kupca toplinske energije:  
 • proizvodi toplinsku energiju u kotlovnici ili kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinskom  energijom (ovisno o tipu toplinskog sustava)
 • obračunava i raspodjeljuje troškove toplinske energije na krajnje kupce te ispostavlja račune
 • stručno rukuje i upravlja toplinskim podstanicama u skladu s ponudom za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije.

HEP-Toplinarstvo kao kupac toplinske energije nudi:
 • potpunu uslugu
 • dugogodišnje iskustvo i znanje u upravljanju i održavanju toplinskih postrojenja
 • visoku razinu kvalitete usluga
 • tehničku i kadrovsku opremljenost
 • kapacitete za investiranje u nove tehnologije i razvoj sustava
 • dežurnu službu za prijavu tehničkih kvarova na raspolaganju od 0 do 24 sata.

Obaveza krajnjih kupaca spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14):
 • odabrati kupca toplinske energije upisanog u registar kupaca toplinske energije, koji je objavljen na web stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije
 • putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije s odabranim kupcem toplinske energije.
Djelatnost kupca toplinske energije je tržišna djelatnost za koju se cijena, odnosno naknada, utvrđuje u potpunosti prema tržišnim principima.