EN
Na koji način se može promijeniti priključna snaga stambenog/poslovnog prostora?

Na koji način se može promijeniti priključna snaga stambenog/poslovnog prostora?

U skladu sa zakonskim i podzakonskim odrebama kojima je regulirano područje toplinarstva u Republici Hrvatskoj, termoenergetska suglasnost u kojoj se definira priključna snaga utvrđuje se za cjelokupnu zgradu/građevinu, a ne za pojedini stambeni/poslovni prostor.

U slučaju da je izvršena rekonstrukcija zgrade/građevine na način da je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje, odnosno da je zgrada/građevina energetski učinkovitija, krajnji kupci toplinske energije mogu podnijeti zahtjev HEP-Toplinarstvu za smanjenje priključne snage i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti. Uz zahtjev za smanjenjem priključne snage krajnji kupci su dužni priložiti elaborat o novoj priključnoj snazi koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja.

Ukoliko se elaboratom utvrdilo da je iz određenih razloga došlo do promjene snage, izdat ćemo novu termoenergetsku suglasnost, krajnjim kupcima dostaviti novi ugovor te napraviti promjenu u obračunu troškova toplinske energije.

Za detaljne informacije o sadržaju elaborata, kontaktirajte nas pisanim putem. 

Sve troškove angažiranja ovlaštenog inženjera strojarstva za tehniku grijanja i izrade elaborata dužan je snositi podnositelj zahtjeva za promjenom snage.