EN
Mjerenje potrošnje

Mjerenje potrošnje

Mjerenje isporučene toplinske energije


Ukupna količina toplinske energije koju je HEP-Toplinarstvo isporučilo krajnjim kupcima u jednom obračunskom razdoblju (mjesecu) mjeri se na obračunskom mjernom mjestu.

Obračunsko mjerno mjesto je mjesto razgraničenja na kojem se nalazi mjerilo toplinske energije, a koje može biti:
  • Zajedničko mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu na ulazu u zgradu/građevinu, a smješteno je u toplinskoj podstanici zgrade/građevine.
  • Zasebno mjerilo toplinske energije – mjerilo kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu krajnjeg kupca u zgradi/građevini (obiteljska kuća, poslovna zgrada).

Razdjelnici i mjerila (kalorimetri, individualne toplinske podstanice (ITPS) koji se ugrađuju za svaki stambeni/poslovni prostor spojen na zajedničko mjerilo toplinske energije nisu obračunska mjerna mjesta.                     

Podaci o impulsima očitanim s razdjelnika i količini toplinske energije očitani s kalorimetara služe za raspodjelu troškova toplinske energije na pojedini stambeni/poslovni prostor.
 

Raspodjela i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju


Toplinska energija koja je isporučena krajnjim kupcima spojenim na ZAJEDNIČKO MJERILO TOPLINSKE ENERGIJE raspodjeljuje se na pojedine samostalne uporabne cjeline (stanove i poslovne prostore) na način koji je propisalo Ministarstvo gospodarstva u Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15, 124/15).

Raspodjela i obračun troškova za toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu temelje se na Odluci o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju:
  • prijedlog Odluke predstavniku suvlasnika dostavlja HEP-Toplinarstvo na njegov zahtjev
  • Odluku donose krajnji kupci spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije, a potpisuje i ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika
  • Odluka mora biti u skladu s tehničkim karakteristikama toplinske podstanice i ugrađenosti uređaja za mjerenje i raspodjelu isporučene toplinske energije u zgradi
  • ukoliko krajnji kupci promjene Odluku, predstavnik suvlasnika je dužan novu Odluku dostaviti HEP-Toplinarstvu najkasnije do 15. u mjesecu
  • HEP-Toplinarstvo je dužno Odluku primijeniti prilikom narednoga mjesečnog obračuna.