EN
Tko je obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju?

Tko je obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju?

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE STANOVNIŠTVO


Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije stanovništvo isključivo je vlasnik stambenog prostora.
 

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE INDUSTRIJA I POSLOVNI POTROŠAČI


Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije industrija i poslovni potrošači je vlasnik poslovnog prostora. Uz vlasnika, obveznik plaćanja računa kategorije industrija i poslovni potrošači može biti i korisnik poslovnog prostora, kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika, a pod uvjetom da se s prijenosom obveze plaćanja usuglasilo HEP-Toplinarstvo.

Krajnji kupac toplinske energije može zatražiti da se na određeno vrijeme prenese obveza plaćanja računa za toplinsku energiju s njega na drugu pravnu ili fizičku osobu s kojom je sklopio ugovor, a HEP-Toplinarstvo će na navedeni zahtjev dati pristanak pod uvjetom:
  • podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog prijenosa obveza plaćanja računa za toplinsku energiju
  • davanja ovjerene izjave prenositelja i primatelja obveze plaćanja o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza za toplinsku energiju.
U slučaju da prenositelj i primatelj obveze plaćanja računa za toplinsku energiju raskinu međusobno sklopljeni ugovor dužni su o navedenom u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza obavijestiti HEP-Toplinarstvo u pisanom obliku.