EN
Na koji način se obavlja promjena krajnjeg kupca toplinske energije?

Na koji način se obavlja promjena krajnjeg kupca toplinske energije?

Krajnji kupac toplinske energije obavezan je u roku od 8 dana od dana nastale promjene HEP-Toplinarstvu pisanim putem prijaviti promjenu vlasništva nad stambenim/poslovnim prostorom. Prijavljena promjena vlasništva, odnosno promjena krajnjeg kupca toplinske energije, primjenjivat će se od sljedećeg mjesečnog obračuna toplinske energije.

Promjena krajnjeg kupca toplinske energije obavlja se na temelju pisanog zahtjeva u kojem je potrebno navesti sljedeće podatke:
  • Šifra krajnjeg kupca (nalazi se na računu za toplinsku energiju)
  • Ime, prezime, adresa i OIB prethodnog i novog krajnjeg kupca.

Uz zahtjev se prilaže preslika:
  • osobne iskaznice krajnjeg kupca
  • stare uplatnice za toplinsku energiju (nije obavezno)
  • jednog od sljedećih dokumenata kojim se dokazuje promjena krajnjeg kupca:
- kupoprodajni ugovor
- darovni ugovor
- ugovor o uzdržavanju
- rješenje o nasljeđivanju
- zemljišno-knjižni izvadak (vlasnički list)
- obavijest ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika stambene/poslovne zgrade
- ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Zahtjev za promjenu krajnjeg kupca toplinske energije i potrebna dokumentacija mogu se dostaviti:
  • za Zagreb, Veliku Goricu, Samobor i Zaprešić na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Miševečka 15/a, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte  toplinarstvo@hep.hr i telefaksom na broj 01/6131 966.
  • za Osijek na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, 31103 Osijek, putem elektroničke pošte toplinarstvo.osijek@hep.hr i telefaksom na broj 031/20 77 57.
  • za Sisak na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Sisak, Ulica braće Kavurić 16, 44010 Sisak, putem elektroničke pošte  toplinarstvo.sisak@hep.hr i telefaksom na broj 044/53 84 94.
Radno vrijeme u kojem se zaprimaju stranke je od ponedjeljka do petka od 7:30 sati do 14:30 sati.