EN
Propisi

Propisi

Zakoni


Podzakonski akti

 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (NN 35/14)
 • Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15)
 • Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (NN 35/14)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15, 124/15).
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/14).
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (NN 56/14).
 • Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 42/16).
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave u gradovima Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP – Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (NN 105/14).
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb (NN 105/14).
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb (NN 105/14).
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave u gradovima Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb (NN 105/14).
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (NN 01/14).
 

Pravilnici HEP-Toplinarstva