EN
Misija, vizija i strateški ciljevi

Misija, vizija i strateški ciljevi


Misija

Održiva, pouzdana i kvalitetna proizvodnja, distribucija i opskrba krajnjih kupaca toplinskom energijom.

 

Vizija

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. kao najveći energetski subjekt na hrvatskom tržištu toplinske energije želi zadržati poziciju vodećeg lidera u distribuciji i isporuci toplinske energije krajnjim kupcima uz što manje energetske gubitke, te biti prepoznata kao moderna, ekološki osviještena i društveno odgovorna tvrtka.

 

Strateški ciljevi

  • Zadržavanje vodeće pozicije distributera i opskrbljivača krajnjih korisnika toplinskom energijom
  • Optimizacija toplinskih sustava okrupnjivanjem malih toplinskih sustava u centralne toplinske sustave, optimizacija proizvodnje toplinske energije snižavanjem parametara mreže vrelovoda i parovoda te povezivanje dijelova mreže s ciljem smanjenja transmisijskih gubitaka uvažavajući prostorno-planske, tehnološke, ekonomske i okolišne čimbenike izvodljivosti
  • Uvođenje sustava upravljanja i kontrole parametara mreže sa zatvorenim toplinskim sustavima (ZTS) i uvođenje daljinskog vođenja kotlovnica koje neće biti moguće povezati na centralni toplinski sustav (CTS)
  • Unapređenje, optimizacija i povećanje efikasnosti poslovnih procesa upravljanjem znanjem, informatizacijom i razvojem baza znanja