EN
Djelatnost distribucije toplinske energije

Djelatnost distribucije toplinske energije

HEP-Toplinarstvo obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije temeljem dozvole dobivene od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) i temeljem sklopljenih ugovora o koncesiji za distribuciju toplinske energije. 

Distribucijska mreža HEP-Toplinarstva sastoji se od približno 300 km vrelovodne mreže i 65 km parovodne mreže.

HEP-Toplinarstvo osigurava krajnjim kupcima priključenim na distribucijsku mrežu kvalitetnu uslugu i pouzdanu isporuku toplinske energije. Svake godine, izvan ogrjevne sezone, provodi radove revitalizacije i rekonstrukcije distribucijske mreže.

Distribucija toplinske energije je regulirana djelatnost za koju cijene, odnosno tarifne stavke, utvrđuje HERA temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (NN 56/14).