EN
Oznaka krajnjeg kupca O

Oznaka krajnjeg kupca O

Vaša oznaka krajnjeg kupca je O. U Vašu samostalnu uporabnu cjelinu (SUC), odnosno poslovni prostor/zgradu ugrađena je toplinska podstanica s mjerilom na kojem se mjeri ukupna količina toplinske energije koja Vam je isporučena u obračunskom razdoblju.
 
Toplinska podstanica je u Vašem vlasništvu i istu ste dužni održavati. Uz održavanje toplinske podstanice, Vaša odgovornost su sigurnost, pogon i tehnička ispravnost unutarnjih instalacija u skladu s važećim zakonskim propisima.

 

Mjerenje toplinske energije

HEP-Toplinarstvo svaki mjesec očitava ukupnu količinu toplinske energije na mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici.
 
U skladu s očitanjem mjerila toplinske energije vrši se obračun troškova toplinske energije.Ugovaranje opskrbe toplinskom energijom

Krajnji kupci oznake O sklapaju ugovor o opskrbi toplinskom energijom s HEP-Toplinarstvom.

 

Objašnjenje stavki na računima za toplinsku energiju

Račun toplinske energije sadrži sve potrebne elemente temeljem kojih možete izvršiti provjeru istoga. Pronađite objašnjenje stavki računa za toplinsku energiju za krajnje kupce oznake O.

 

Česta pitanja krajnjih kupaca oznake O

U nastavku možete pronaći najčešća pitanja koja nam postavljaju krajnji kupci ove oznake. Odgovore na ostala općenita pitanja možete pronaći u Čestim pitanjima.

Čija je odgovornost održavanje toplinske podstanice i unutarnjih instalacija?
Održavanje toplinske podstanice i unutarnjih instalacija odgovornost je krajnjeg kupca.

Zašto se mjerilo toplinske energije mora umjeravati i ovjeravati?
Mjerilo toplinske energije smješteno je unutar toplinske podstanice i očitava se jednom mjesečno. U skladu s očitanjem mjerila toplinske energije HEP-Toplinarstvo vrši obračun za element Energija na Vašem računu, te mjerilo treba biti umjereno i ovjereno, a što je i u skladu sa zakonskom obvezom koja je propisana Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14) i njegovim podzakonskim aktima.

Čija je odgovornost umjeravanje i ovjeravanje mjerila smještenog unutar toplinske podstanice?
Odgovornost umjeravanja i ovjeravanja mjerila toplinske energije smještenog u toplinskoj podstanici je na HEP-Toplinarstvu kao distributeru toplinske energije.

Kome se trebate obratiti ukoliko niste zaprimili račun za toplinsku energiju?
Ukoliko krajnji kupac nije zaprimio račun za toplinsku energiju za protekli mjesec, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti HEP-Toplinarstvo koje će mu u najkraćem mogućem roku izdati presliku računa. Preslika računa se ne naplaćuje.