EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

SKUPŠTINA


Frane Barbarić
predsjednik

 

NADZORNI ODBOR


Vanja Varda
predsjednica Nadzornog odbora


Damir Matus
zamjenik predsjednice Nadzornog odbora


Lidija Lovrić Andrijašević
članica Nadzornog odbora


Marin Dumančić
član Nadzornog odbora


Božidar Ostrugač
član Nadzornog odbora