EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

SKUPŠTINA


Frane Barbarić
predsjednik

 

NADZORNI ODBOR


Goran Slipac
predsjednik Nadzornog odbora


Damir Matus
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora


Ana Celjak
članica Nadzornog odbora


Marin Dumančić
član Nadzornog odbora


Božidar Ostrugač
član Nadzornog odbora