EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

SKUPŠTINA


Frane Barbarić
predsjednik

 

NADZORNI ODBOR


Vanja Varda
predsjednica Nadzornog odbora


Damir Matus
zamjenik predsjednice Nadzornog odbora


Lidija Lovrić Andrijašević
članica Nadzornog odbora


Marin Dumančić
član Nadzornog odbora