EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

SKUPŠTINA


Frane Barbarić
predsjednik

 

NADZORNI ODBOR


Snježana Pauk
predsjednik Nadzornog odbora


Damir Matus
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora


Helena Božić
članica Nadzornog odbora


Marin Dumančić
član Nadzornog odbora