EN
Može li se krajnji kupac spojen na zajedničko mjerilo toplinske energije u višestambenoj zgradi izdvojiti iz toplinskog sustava?

Može li se krajnji kupac spojen na zajedničko mjerilo toplinske energije u višestambenoj zgradi izdvojiti iz toplinskog sustava?

Krajnji kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava ukoliko ispuni sljedeće uvjete propisane člancima 45. i 50. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14):
 1. Krajnji kupac ishodi pisanu suglasnost za izdvajanje iz toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika
 2. Pisanu suglasnost za izdvajanjem ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika i dostavlja je HEP-Toplinarstvu
 3. Krajnji kupac nakon pribavljene suglasnosti većine suvlasnika za izdvajanje angažira ovlaštenog inženjera koji će projektirati glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava
 4. Krajnji kupac HEP-Toplinarstvu dostavlja projekt (elaborat) za radove izdvajanja iz toplinskog sustava izrađen od ovlaštenog inženjera temeljem kojeg od HEP-Toplinarstva traži odobrenje za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama na zajedničkom mjerilu toplinske energije
 5. Nakon ishođenja suglasnosti HEP-Toplinarstva za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama, krajnji kupac angažira ovlaštenog izvođača radova, koji ispunjava uvjete za obavljanje potrebnih djelatnosti prema posebnom zakonu, a koji će prema glavnom projektu izvršiti radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava
(Napomena: Radovi na izdvajanju stambenog/poslovnog prostora smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom izrađenim po ovlaštenom inženjeru.)
 1. Nakon izvedbe radova izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava:
  • ovlašteni izvođač radova je obavezan izraditi izvješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova
  • ovlašteni inženjer koji je projektirao glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava nakon pregleda izvedenih radova obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova
 2. Izjave izvođača i projektanta čuva UPRAVITELJ ZGRADE
 3. Nakon završetka radova potrebno je obavijestiti HEP-Toplinarstvo o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i priložiti kopije izjava izvođača i projektanta.
KRAJNJI KUPAC koji je izdvojen iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove, osim troškova toplinske energije za svoj stambeni/poslovni prostor. Dakle, dužan je plaćati troškove snage i naknada.
Izdvajanje iz toplinskog sustava znači kompletno izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz usluge grijanja prostora i usluge pripreme potrošne tople vode.