EN
Ugovaranje

Ugovaranje

Tržište toplinskom energijom u Republici Hrvatskoj uređeno je na način da krajnji kupci uspostavljaju ugovorni odnos s:
  • kupcem toplinske energije ili
  • opskrbljivačem toplinskom energijom.
Ugovorni odnos s kupcem toplinske energije uspostavljaju krajnji kupci unutar višestambenih zgrada i/ili privatnih kuća spojenih na zajednička obračunska mjerila toplinske energije, a više informacija o sklapanju ugovora možete saznati ovdje.

Kupac toplinske energije mora biti upisan u Registar kupaca toplinske energije objavljen na web stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Ugovorni odnos s opskrbljivačem toplinskom energijom uspostavljaju krajnji kupci, koji imaju svoje zasebno obračunsko mjerno mjesto te koji samostalno upravljaju svojim unutarnjim instalacijama grijanja. Krajnji kupac sklapa ugovor o opskrbi toplinskom energijom s HEP-Toplinarstvom, kao odabranim opskrbljivačem toplinskom energijom, a više informacija o sklapanju ugovora možete saznati ovdje.

Opskrba toplinskom energijom je energetska djelatnost, a opskrbljivač toplinskom energijom mora imati dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).