EN
Kako mogu dostaviti OIB krajnjeg kupca i registrirati se na aplikaciju MOJ RAČUN?

Kako mogu dostaviti OIB krajnjeg kupca i registrirati se na aplikaciju MOJ RAČUN?

Prilikom registracije korisnika aplikacije MOJ RAČUN potrebno je polje OIB popuniti s podatkom o OIB-u koji se nalazi na računu za isporučenu toplinsku energiju. Ukoliko na računu za isporučenu toplinsku energiju polje OIB nije popunjeno, tada je prvo potrebno dostaviti navedeni podatak HEP-Toplinarstvu osobno, poštom ili elektroničkom poštom. Naši kontakt podaci nalaze se ovdje. Tek po upisu OIB-a krajnjeg kupca u matičnu evidenciju HEP-Toplinarstva biti ćete u mogućnosti izvršiti registraciju korisnika.