EN
Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba

Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba
Korisnik: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Mihaljević, dipl.ing.stroj., kontakt za više informacija o projektu: tel. 0800 1003, e-mail: toplinarstvo@hep.hr

HEP-Toplinarstvo d.o.o. u centralnom toplinskom sustavu grada Zagreba upravlja vrelovodnom distribucijskom mrežom ukupne duljine 227,3 km na koju je spojeno više od 100.000 krajnjih kupaca. Više od polovice postojeće vrelovodne mreže u Zagrebu je izgrađeno u razdoblju između 1962. i 1995. godine klasičnim načinom polaganja čeličnih cijevi u betonskom kanalu. Takva tehnologija je zastarjela i podložna vanjskim utjecajima poput visoke razine podzemnih voda i prodora oborinskih voda u betonske kanale, što pogoduje propadanju vrelovodnih cijevi i nastanku korozije te dovodi do povećanih toplinskih gubitaka, povećanog broja puknuća vrelovodnih cijevi i prekida opskrbe toplinskom energijom krajnjim kupcima.

Projektom “Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba” planira se revitalizirati gotovo trećina dionica vrelovodne mreže, odnosno 66,2 km mreže dotrajalih vrelovoda od ukupno 227,3 km mreže u gradu Zagrebu. Postojeća vrelovodna mreža će se revitalizirati modernijom tehnologijom beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi, čime će se povećati pouzdanost i sigurnost centralnog toplinskog sustava grada Zagreba.

CILJEVI PROJEKTA
 • povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava
 • povećanje pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom
 • smanjenje toplinskih gubitaka
 • smanjenje gubitaka nadopune pogonske vode
 • smanjenje broja hitnih intervencija u sustavu
 • smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš
 • povećanje zadovoljstva krajnjih kupaca toplinske energije

PREDVIĐENI REZULTATI PROJEKTA
 • smanjenje toplinskih gubitaka za 28%
 • smanjenje gubitaka nadopune pogonske vode za 47%
 • uštede s obzirom na energetsku učinkovitost u sustavu toplinarstva za 0,2 PJ
 • smanjenje emisija CO2 za 11.104 tona u odnosu na opciju uobičajenog poslovanja.
Radovi revitalizacije vrelovodne mreže uzrokovat će povremene prekide isporuke tople vode. Informacije o terminima obustava isporuke tople vode zbog radova pravovremeno možete saznati ovdje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju.