EN
Može li se dogovoriti raniji ili kasniji početak i završetak isporuke toplinske energije za grijanje?

Može li se dogovoriti raniji ili kasniji početak i završetak isporuke toplinske energije za grijanje?

Izmjenu režima rada grijanja HEP-Toplinarstvo odobrava isključivo temeljem pisanog zahtjeva predstavnika suvlasnika i ako za to postoje tehnički uvjeti. Režim se ne može mijenjati posebno za svakog krajnjeg kupca spojenog na zajedničko mjerilo, već se isti mijenja za sve krajnje kupce na obračunskom mjernom mjestu.
U slučaju produženja dnevnog režima rada grijanja, povećat će se količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu što će utjecati na iznose računa krajnjih kupaca.