EN
Oznake krajnjih kupaca

Oznake krajnjih kupaca

HEP-Toplinarstvo svaki mjesec krajnjim kupcima ispostavlja račune za toplinsku energiju. Na svakom računu naveden je datum izdavanja i datum dospijeća plaćanja računa te obračunsko razdoblje na koje se račun odnosi.
Ukoliko krajnji kupac nije zaprimio račun za toplinsku energiju za protekli mjesec, dužan je o tome obavijestiti HEP-Toplinarstvo koje će mu u najkraćem mogućem roku izdati presliku računa. Preslika računa se ne naplaćuje.

Na prvoj stranici Vašeg računa nalazi se polje Oznaka krajnjeg kupca u kojoj Vam je naznačeno kojoj skupini krajnjih kupaca pripadate. Izvršili smo podjelu krajnjih kupaca prema načinu raspodjele i obračuna troškova toplinske energije na sedam različitih oznaka. Svaka oznaka krajnjeg kupca ima pripadajuće slovo, a sva slova zajedno tvore riječ:
     


Objašnjenje Vaše oznake krajnjeg kupca možete pronaći odabirom oznake na ovoj stranici i pristupite individualiziranim informacijama vezane uz Vaš račun. Oznaka krajnjeg kupca nalazi se na vrhu prve stranice računa u crvenom kvadratiću.

Račun za toplinsku energiju možete podmiriti na jedan od načina navedenih ovdje.