EN
Može li se mijenjati podatak o grijanoj površini prostora?

Može li se mijenjati podatak o grijanoj površini prostora?

1. Što učiniti ako se stvarna grijana površina stambenog/poslovnog prostora razlikuje od podatka na računu za toplinsku energiju, odnosno od obračunske površine prostora?

Podatke o vlasnicima stambenih i poslovnih prostora i obračunskim površinama HEP-Toplinarstvo je dobilo kod prijave krajnjih kupaca od strane investitora zgrade/građevine.
Obračunska površina stambenog/poslovnog prostora je zatvorena površina prostora, bez otvorenih lođa i balkona i ostalih, eventualno dodanih, prostorija u zgradi.
Promjenu obračunske površine prostora u stambenim/poslovnim zgradama HEP-Toplinarstvu je moguće prijaviti isključivo posredstvom ovlaštenog predstavnika krajnjih kupaca, jer promjena površine jednog prostora utječe na raspodjelu i obračun troškova svih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.


2. Kako postupiti u slučaju da je povećana obračunska površina stambenog/poslovnog prostora zbog zatvaranja lođa ili balkona?
  • U slučaju zatvaranja lođe ili balkona bez dodatne ugradnje radijatora potrebno je prijaviti samo povećanje obračunske površine stambenog/poslovnog prostora.
  • U slučaju zatvaranja lođe ili balkona uz dodatnu ugradnju radijatora potrebno nam je prije početka radova dostaviti na suglasnost elaborat, kojeg treba izraditi i potpisati ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja. Na temelju navedenog elaborata dajemo suglasnost za izvođenje preinaka na unutarnjim instalacijama centralnog grijanja.