EN
Utjecaj na okoliš

Utjecaj na okoliš

HEP-Toplinarstvo osigurava racionalno korištenje toplinske energije:
  • ugradnjom predizoliranih cjevovoda za distribuciju toplinske energije od toplana do stambenih i poslovnih prostora krajnjih kupaca - produljuje se radni vijek vrelovoda, smanjuju se gubici u prijenosu energije i jamči sigurnija opskrba svih krajnjih kupaca
  • ugradnjom novih generacija automatske regulacije u toplinskim podstanicama objekata krajnjih kupaca -  povećava se točnost reguliranja potrošnje toplinske energije na razini objekta, smanjuje se nepotrebna potrošnja energije
  • ugradnjom individualnog mjerenja toplinske energije u stambenim/poslovnim prostorima – kontrola potrošnje toplinske energije i troškova grijanja na strani krajnjih kupaca, racionalizacija potrošnje toplinske energije, neizravni doprinos zaštiti okoliša uslijed smanjenja emisije štetnih plinova i čestica u atmosferu.
HEP-Toplinarstvo doprinosi zaštiti i očuvanju okoliša:
  • upotrebom pogonske vode za prijenos toplinske energije kroz cjevovode koja je u slučaju moguće havarije potpuno bezopasna i nema štetni utjecaj na okoliš. Pogonska voda se priprema deaerizacijom i dekalcifikacijom u pogonskim procesima gdje se ne koriste kemijska sredstva koja bi mogla štetno utjecati na okoliš.
  • korištenjem sredstava u tretmanima čišćenja instalacija potrošne tople vode u toplinskim instalacijama krajnjih kupaca  od nakupina kalcijevog karbonata (tzv. vodenog kamenca) koja su potpuno bezopasna za čovjekovo zdravlje i okoliš.
O utjecajima postrojenja za proizvodnju toplinske energije na zrak i atmosferu više doznajte ovdje.